دوشنبه 23 مهر 1397 573

همایش ملی رقابت پذیری و آینده تحولات شهری برگزار می شود

همایش ملی رقابت پذیری و آینده تحولات شهری با حمایت انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران، دانشگاه ها، انجمن ها و مجامع علمی در دانشگاه تربیت مدس برگزار می شود.

همایش ملی رقابت پذیری و آینده تحولات شهری برگزار می شود

ايجاد تحولات شهرها از پدیده جهانی شدن سبب شده که اصلي ترين رسالت مديران آينده شهرها دستیابی و ایجاد رفاه برای شهروندان جامعه در تمامی ابعاد می باشد. پرداختن به تمامي جوانب زندگي شهرنشيني، اعم از امور اقتصادي، اجتماعي، فرهنگ، عمراني و حتي سياسي مورد توجه قرار گرفته است در فرآيند برنامه ريزي و طراحي شهري دولت بايد به همان اندازه كه به عوامل فيزيكي و اقتصادي بها مي دهد، به عوامل اجتماعي و فرهنگي و به نقش افراد ذينفع بها دهد. بنابر این باید مدیران به فکر تأمین راه هایی جهت ماندگاری جمعیت و افزایش سرزندگی در فضاهای شهری با استفاده از اصل رقابت پذیری در عرصه جهانی شدن باشند.
با توجه به مسئله و همچنین مشکلات مفهومی و اجرایی آن در ایران، انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران در نظر دارد با همکاری متخصصین حوزه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای مدیران و سیاست گزاران این حوزه و . . . اقدام به برگزاری همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری نماید.
از جمله اهداف این همایش می توان به بررسی مفاهیم و تلاش در تبیین ماهیت رقابت پذیری شهری، ارائه شاخص رقابت پذيري براي شهرهای ايران، معرفی کاربردها و قابلیت های دانش رقابت پذیری، ارتقاي جايگاه شهرها در شاخص هاي جهاني و بومي رقابت پذيري، شناخت نقاط ضعف و تهديد هاي مديريت شهری در رابطه با رقابت پذيري شهرها و رویکردهای نظری در مورد تحولات شهرها و آینده شهر اشاره کرد.
جهانی شدن و فرصت های رقابت پذیری شهرها ،فناوری و آینده شهرها، آینده پژوهی،گردشگری شهری، مخاطرات جهانی، تاب آوری شهری، امنیت شهری، زیست پذیری شهری، آینده مسکن و دیپلماسی شهری از محورهای این همایش است.