سه‌شنبه 17 مهر 1397 1022

طرح مدیریت تفکیک پسماند در دانشگاه اجرا شد

معاونت دانشجویی در راستای ارتقاء بهداشت، سلامت و حفظ محیط زیست، طرح مدیریت تفکیک پسماند و طرح جمع آوری و امحاء صحیح پسماندهای خطرناک (لامپ های فلورسنت و کم مصرف) را در واحدهای زیرمجموعه خود از جمله خوابگاه های دانشجویی و آشپزخانه مرکزی دانشگاه اجرا کرد.

طرح مدیریت تفکیک پسماند در دانشگاه اجرا  شد

مرکز بهداشت دانشگاه طرح مدیریت تفکیک پسماند خوابگاه های دانشجویی را در دو خوابگاه پردیس مرکزی به صورت پایلوت با موفقیت طراحی و در مدت شش ماه اجرا کرد.
راه اندازی چرخه کامل مدیریت پسماند در خوابگاهها به عنوان طرح منحصر به فرد و اولین طرح اجرا شده در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور می باشد. اجرای این طرح باعث حذف تغذیه ای چرخه رشد و تکثیر میکروارگانیسم ها و حشرات موذی در خوابگاه ها می شود. مدیریت پسماند، برقراری یک چرخه کامل مدیریتی در مواجهه با مقوله پسماند از زمان تولید آن تا تفکیک کامل پسماند می‌باشد. دانشجویان به عنوان افراد تولیدکننده پسماند ، نیروی خدمات به عنوان افراد تفکیک کننده در مبدا پسماند و عوامل بازیافت شهرداری به عنوان عوامل تبدیل کننده پسماند به مواد قابل استفاده مجدد، اجزای تشکیل دهنده این چرخه هستند. طرح مدیریت پسماند علاوه بر ارتقاء سطح بهداشتی و محیط زیستی در خوابگاههای دانشجویی، اثرات اقتصادی چشمگیری به دنبال دارد. بهره گیری از درآمدهای ناشی از فروش پسماندهای خشک می تواند تامین کننده بخشی از نیازهای دانشجویان باشد.
برگزاری دوره های آموزشی برای دانشجویان به عنوان تفکیک کنندگان در مبدا و برای نیروهای خدمات به عنوان تفکیک کنندگان پسماند رمز موفقیت این طرح محسوب می شود.
یکی دیگر از اقدامات مهم مرکز بهداشت و درمان در راستای تامین بهداشت محیط آشپزخانه مرکزی دانشگاه، پیاده سازی چرخه صحیح تفکیک پسماندهای تر از خشک در این آشپزخانه بود. این مرکز در راستای تکمیل چرخه تفکیک صحیح پسماندهای خشک از تر، اقدام به ساخت یک اتاقک ذخیره سازی موقت پسماند خشک تولید شده در آشپزخانه نمود. آموزش و نظارت بر صحت تفکیک در مبدا توسط کارشناس پسماند این مرکز نیز جزو برنامه های لاینفک طرح مزبور می باشد.
معاونت دانشجویی به همت مرکز بهداشت دانشگاه، طرح جمع آوری و امحاء صحیح لامپ های سوخته و مستعمل فلورسنت و کم مصرف را توسعه داد و در این راستا خوابگاه های پردیس مرکزی به این طرح پیوستند.
از آنجا که جیوه فلزی سمی و سرطان زا می باشد و شکستن لامپهای فلورسنت (مهتابی ها) و کم مصرف موجب انتشار بخار جیوه موجود در این لامپها در هوا و محل تنفس ما ست، مدیریت اینگونه لامپها پس از پایان عمر آنها به منظور حفظ سلامت انسان و محیط زیست بسیار ضروری است. با توجه به فراهم شدن سازوکار امحاء صحیح اینگونه پسماندهای خطرناک در پردیس مرکزی دانشگاه شامل جمع آوری در مخازن مشخص (واقع در واحد تاسیسات)، انتقال به اتاقک جمع آوری موقت (واقع در بخش شرقی درب شمال) و در نهایت امحاء توسط دستگاه لامپ خوار مجهز به سیستم فیلتراسیون 5 مرحله ای، با همت مرکز بهداشت و درمان دانشگاه، خوابگاه های واقع در پردیس مرکزی نیز از اواسط شهریور ماه سال جاری به این طرح محیط زیستی پیوسته اند. توسعه طرح مذکور برای خوابگاه های خارج از پردیس نیز جزو برنامه های آینده این مرکز می باشد.