شنبه 14 مهر 1397 858

معاینات سلامت دانشجویان ورودی جدید انجام می شود

معاینات سلامت دانشجویان ورودی ۹۷ از ۲۲ مهر ماه آغاز می شود

معاینات سلامت دانشجویان ورودی جدید انجام می شود

معاینات سلامت دانشجویان ورودی ۹۷ از ۲۲ مهر ماه تا ۱۹ آذر بر اساس زمان بندی ذکر شده در لینک زیر انجام می شود.
@clinicTMU
https://www.modares.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=19&fkeyid=&siteid=11&pageid=12965&newsview=8338

گفتنی است داشتن گواهی انجام معاینات سلامت برای ثبت نام ترم تحصیلی آینده ضروری است.