چهارشنبه 11 مهر 1397 515

بازبینی شیوه نامه ترفیع اعضای هیات علمی بر اساس اولویت های طرح تحول راهبردی

نشست شورای دانشگاه با حضور رییس، معاونان و روسای دانشکده ها و پژوهشکده ها، نهم مهر ماه در سالن شورا برگزار شد.

بازبینی شیوه نامه ترفیع اعضای هیات علمی بر اساس اولویت های طرح تحول راهبردی

در ابتدای نشست دکتر احمدی رییس دانشگاه با اشاره به شروع سال تحصیلی از اساتید خواست تا امید، معرفت و پویایی همراه با استقامت و شکیبایی، آرامش و توکل بر خدا را جهت حل مشکلات برای دانشجویان تبیین کنند تا بتوان سرمایه های اجتماعی را احیا کرد و با معنویت و احیای ارزش های انسانی و توجه به نعمت ها و سرمایه های موجود مسیر های سخت پیش رو را هموار نمود.
وی در ادامه به بازبینی شیوه نامه ترفیع اعضای هیات علمی اشاره کرد و گفت: این بازبینی با تاکید بر توسعه همکاری های بین المللی، توسعه فناورانه و تجاری سازی علمی با تاکید بر کارآفرینی صورت گرفته و به زودی جهت تصویب به شورای دانشگاه ارائه خواهد شد.
دکتر احمدی تصریح کرد: مواردی که در برنامه راهبری دانشگاه در اولویت بوده به تدریج در آیین نامه های ترفیع و ارتقا و بسیاری از مقررات دانشگاه اثرگذار خواهد بود تا بتوانیم مشوق ها و محرک های لازم را در آن ها اعمال کنیم و اهداف راهبردی دانشگاه محقق شود.
وی با اشاره به وضعیت خوابگاه های دانشجویی خاطر نشان کرد: طی ماه های اخیر معاونت دانشجویی تلاش زیادی کرده با توجه به مسائل و مشکلات خوابگاه های استیجاری بتواند با اصلاحاتی در خوابگاه های تملیکی ظرفیت سازی نماید و یا با استفاده از وام های ودیعه مسکن، برخی گروه ها مثل دانشجویان متاهل را پشتیبانی کند و برای دانشجویان مجرد نیز امکان دسترسی نزدیک تر به دانشگاه را فراهم کند. بخشی از این فعالیت ها در خوابگاه نرگس 2 در تابستان آغاز شد که به زودی به پایان می رسد و دو خوابگاه استیجاری دیگر نیز با تاکید بر دسترسی آسان تر دانشجویان دختر به دانشگاه، تبدیل به خوابگاه تملیکی خواهد شد.
وی گفت: مشکلات پیش بینی نشده ای به سبب رویه وزرات علوم در ظرفیت دانشجویی برای ما ایجاد شد و حدود 200 ظرفیت بیش از ظرفیت مصوب به دانشگاه اضافه کردند که این امر در دانشگاه های بزرگ رخ داد و سبب شد ما در ارائه برخی تسهیلات و مسائل رفاهی با مشکلاتی روبرو شویم.
وی در پایان با اشاره به فشارهای اقتصادی که کشور و سازمان ها با آن روبرو هستند بر لزوم استفاده از امکانات غیر دولتی و سرمایه گذاری خصوصی، امکانات خیرین و وقف و ... به منظور درآمد زایی برای دانشگاه تاکید کرد.
در ادامه رییس دانشگاه از دکتر سامان حسینخانی بابت برگزاری موفق المپیاد بین المللی زیستی در سال 97 تشکر و قدردانی کرد.