چهارشنبه 11 مهر 1397 468

راه اندازی دوره کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر – لاستیک در دانشگاه

در نشست شورای دانشگاه نهم مهر ماه، راه اندازی دوره کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر – لاستیک و برنامه درسی آن به تصویب رسید.

راه اندازی دوره کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر – لاستیک در دانشگاه

در این نشست دکتر مینایی مدیر دفتر برنامه ریزی، گسترش و بازنگری، برنامه درسی پیشنهادی دوره کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر - لاستیک و راه اندازی آن را برای اعضای شورا ارائه نمود.
وی اظهار داشت: رشته مهندسی پلیمر از بدو تاسیس این رشته در مقطع کارشناسی تاکنون، با ایجاد 8 گرایش در مقطع کارشناسی ارشد در زمینه های فرآورش، رنگ، علوم، نانوفناوری، بیو مواد، پلیمریزاسیون، چاپ و کامپوزیت، به بخشی از نیاز جامعه علمی-فناوری کشور پاسخ داده است. با این حال، توجه کافی به نیاز تحقیقاتی صنعت لاستیک و تایر ایران (به عنوان یکی از قدیمی ترین صنایع پلیمری ایران)، صورت نپذیرفته و همیشه نیاز به متخصصین توانمندی که بتوانند با پیشبرد برنامه های توسعه ای و تحقیقاتی، به جذب و هضم موثر فناوری های خریداری شده، توسعه این فناوری ها و نوآوری و خلاقیت در این زمینه بپردازند، وجود داشته است.
وی افزود: از اهداف اصلی این دوره، تربیت نیروی انسانی متخصصی است که بتواند با استفاده از آموخته های آموزشی در حوزه مهندسی لاستیک و تایر و همچنین با تجربه پژوهشی حاصل از حل یک چالش صنعتی، موجب کارآمدی بیشتر مراکز تحقیق و توسعه صنعتی شود. گستردگی روز افزون فناوری طراحی قطعات مهندسی، غنی سازی اطلاعات آموزشی دانشجویان از منابع متنوع در حوزه لاستیک و تایر را تبدیل به یک ضرورت کرده است. این متخصصین می توانند در جذب فناوری های لاستیک و تایر برای شرکت های جدید و گسترش و توسعه آن در سطح کشور نقش بسزایی ایفا کنند. ضمن اینکه منبعی برای جایگزینی نیروهای متخصص فعلی در آینده خواهند بود. فارغ التحصیلان این دوره می توانند در شرکت های تایرسازی، قطعه سازی و خودروسازی، مراکز تحقیق و توسعه شرکت های تولیدی قطعات مهندسی لاستیک و تایر و فعالیت های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی مشغول به کار شوند.
دکتر مینایی در ادامه در خصوص اعضای هیأت علمی مدرس رشته، رشته های دایر در گروه، وضعیت برنامه درسی پیشنهادی رشته، سابقه رشته در دانشگاه تربیت مدرس، سابقه رشته در سایر دانشگاه ها و روند طرح موضوع در کمیسیون برنامه ریزی جامع آموزشی و شورای آموزشی مطالبی را عنوان کرد.
سپس دکتر رزاقی رییس دانشکده مهندسی شیمی در خصوص اهمیت راه اندازی این رشته و کاربرد آن در صنعت و نیز امکانات موجود در گروه و واحد های درسی این رشته مطالب تکمیلی را ارائه نمود.
در ادامه پس از بحث و بررسی موضوع از سوی اعضای شورا، برنامه درسی و راه اندازی دوره کارشناسی ارشد "مهندسی پلیمر – لاستیک " به اتفاق آرا به تصویب رسید.