شنبه 7 مهر 1397 557

قهرمانی کارمند دانشگاه در مسابقات دوومیدانی استان البرز

کارمند حراست دانشکده کشاورزی دانشگاه در مسابقات قهرمانی دوومیدانی پیشکسوتان استان البرز، مقام اول را از آن خود کرد.

رضا خدادادی کارمند حراست دانشکده کشاورزی دانشگاه موفق به کسب مقام اول مسابقات قهرمانی دوومیدانی پیشکسوتان استان البرز در ماده دوی 1500 متر شد.
گفتنی است این مسابقات روز دوشنبه هفتم مهرماه برگزار شد.