چهارشنبه 4 مهر 1397 642

فراخوان مناقصه واگذاری سرويس، تعمير، نگهداري و راهبري تأسيسات مکانيکي و الکتريکي دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس به منظور برگزاری مناقصه واگذاری سرويس، تعمير، نگهداري و راهبري تأسيسات مکانيکي و الکتريکي فراخوان اعلام کرد.

فراخوان مناقصه واگذاری سرويس، تعمير، نگهداري و راهبري تأسيسات مکانيکي و الکتريکي دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد سرويس، تعمير، نگهداري و راهبري تأسيسات مکانيکي و الکتريکي پرديس مرکزي دانشگاه (تهران- بزرگراه جلال آل احمد- پل نصر)، دانشكده كشاورزي (پيكان شهر - بلوار پژوهش) و دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی (استان مازندران شهرستان نور،خیابان امام خمینی،بلوار امام رضا) را به مدت یکسال از تاریخ 1/9/97 لغایت 30/8/98 به پیمانکاران واجد شرایط (حقوقی) واگذار نماید.
واجدين شرايط مي توانند براي کسب اطلاعات بيشتر و اخذ اسناد ارزيابي پيمانکاران وتحویل اسناد مذکور به همراه مدارک درخواستی (رزومه شرکت) از تاريخ انتشار آگهي به مدت یک هفته به نشانی تهران، تقاطع جلالآل‌احمد و بزرگراه شهيد چمران، دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان مرکزی، مدیریت امورمالی، اتاق 239 (دبیرخانه کمیسیون معاملات) به شماره تلفن 82883265 مراجعه نمايند.
گفتنی است دانشگاه تربیت مدرس به اسناد تحویل شده بعد از مهلت تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد داد و در رد يا قبول کليه پيشنهادها مختار است. دانشگاه تربیت مدرس پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی اقدام و از شرکت‌های واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه متعاقباً دعوت بعمل می آورد. همچنین هزينه آگهي بر عهدة برنده های مناقصه خواهد بود.