سه‌شنبه 3 مهر 1397 781

اعلام برنامه زمان بندی استخر مرکزی دانشگاه و دانشکده کشاورزی در شش ماهه دوم 97

مرکز تربیت بدنی دانشگاه، برنامه زمان بندی استفاده از استخر مرکزی دانشگاه و دانشکده کشاورزی (شش ماهه دوم 97) را اعلام کرد.

اعلام برنامه زمان بندی  استخر مرکزی دانشگاه و دانشکده کشاورزی در شش ماهه دوم 97

بر اساس اعلام مرکز تربیت بدنی دانشگاه روزهای شنبه تا 5شنبه از ساعت 9 الی 12 سانس آموزشی، روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه 12 تا 13:30 سانس آزاد و روزهای یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 13 تا 14:30 ویژه اساتید و کارکنان می باشد. سانس 14 تا 15:30 روزهای زوج و 15 تا 16:30 روزهای یکشنبه و سه شنبه، آزاد می باشد.
سانس 16 تا 17:30 روزهای زوج ویژه اساتید و 17 تا 18:30 روزهای فرد رزرو و آزاد می باشد.
ساعت 18 تا 19:30 روزهای زوج و 19 تا 20:30 روز های یکشنبه نیز ویژه دانشجویی و آزاد می باشد. روزهای جمعه نیز از ساعت 8 صبح تا 15:30 آزاد و رزرو می باشد. در استخر مرکزی دانشگاه؛ روزهای زوج و جمعه ها ویژه آقایان و روزهای فرد ویژه بانوان بوده و سانس هاس آزاد نیز جهت استفاده کلیه مراجعین می باشد.
استخر دانشکده کشاورزی نیز روزهای شنبه تا 5 شنبه در سانس های 11 تا 12:30 و 17 تا 18:30 آزاد و روزهای زوج 13 تا 14:30 ویژه اساتید و کارکنان و روزهای یکشنبه و سه شنبه آموزشی و 5 شنبه ها آزاد می باشد.
سانس 15 تا 16:30 روزهای زوج آزاد و روزهای فرد ویژه اساتید و کارکنان می باشد و جمعه ها نیز از ساعت 8 تا 15:30 سانس آزاد است.
در استخر طلائیه دانشکده کشاورزی روزهای زوج ویژه بانوان و روزهای فرد و جمعه ها ویژه آقایان می باشد.
علاقه مندان جهت ارتباط با مجموعه استخر پردیس مرکزی می توانند شنبه لغایت پنج شنبه از ساعت 10 لغایت 20 و روزهای جمعه از ساعت 8 صبح لغایت 14بعدازظهر با داخلی 4246 یا مستقیم 82884246 و جهت ارتباط با استخر دانشکده کشاورزی با شماره 48292046 و یا داخلی 2046 تماس حاصل نمایند.