شنبه 31 شهریور 1397 1004

تودیع و معارفه معاون پشتیبانی و منابع انسانی در نشست شورای دانشگاه

در نشست 26 شهریور ماه شورای دانشگاه، تودیع معاون پیشین و معارفه معاون جدید پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه انجام شد.

تودیع و معارفه معاون پشتیبانی و منابع انسانی در نشست شورای دانشگاه

دکتر محمد زاده معاون پیشین پشتیبانی و منابع انسانی در این نشست اظهار داشت: خدا را شاکرم که فرصتی بود تا در دانشگاه خدمت کنم و خدمت در دانشگاه تربیت مدرس توفیق بزرگی است که باید از آن نهایت استفاده را بنماییم و حتما دکتر موسوی معاون جدید با توان و تجربه و جدیتی که دارند می توانند با موفقیت بیشتر مدیریت این حوزه را ادامه دهند.
در پایان حکم دکتر موسوی و لوح تقدیر دکتر محمدزاده از سوی رییس دانشگاه به آنان اهدا شد.