شنبه 17 شهریور 1397 1539

طرح آرم جدید دانشگاه تصویب شد

در نشست دوازدهم شهریورماه شورای دانشگاه، طرح آرم جدید دانشگاه به تصویب رسید.

طرح آرم جدید دانشگاه تصویب شد

در این نشست موضوع طرح آرم جدید دانشگاه از سوی دکتر احمد پناه مسئول طراحی آرم دانشگاه مطرح شد.
وی گفت: سال هاست درباره آرم و نماد دانشگاه ایده ها و نظرات مختلفی ارائه شده است. در طرح راهبردی دانشگاه نیز بحث برند سازی مورد توجه قرار گرفت و فضایی نو ایجاد شد که لازمه آن، این است که آرم دانشگاه با هویت تازه ای شناخته شود.
وی تصریح کرد: برندها عموما بیانگر هویت مستقل و ویژگی خاصی هستند که یکی از حوزه های شاخص و بارز هویت، هویت بصری است که شامل فرم و رنگ است.
دکتر احمدپناه ادامه داد: لازمه آرم این است که ماندگار باشد، اما در کنار آن با توجه به تغییرات و به روز رسانی هر مجموعه و سازمان، باید در آرم مجموعه نیز جوان سازی صورت گیرد.
وی افزود: یکی از مواردی که هویت دانشگاه را شاخص کرد طراحی سر در دانشگاه بود که در آن زمینه بسیار خوب عمل شد.
وی درخصوص نمادهای انتخاب شده برای دانشگاه مطالبی را عنوان کرد و درخت سرو را نماد جاودانگی و حیات جاویدان و سرآمدی و ایستادگی و اقتدار عنوان کرد که با شعار دانشگاه (خرد باید و دانش و راستی) نیز مرتبط است.
وی همچنین درباره رنگ های سبز و طلایی به کار رفته در آرم مطالبی را مطرح نمود.
دکتر احمدپناه همچنین در خصوص استخراج المان های گرافیکی از آرم اصلی دانشگاه برای به کارگیری در سایر محصولات دانشگاه مانند پاکت،کارت ویزیت، ساختمان ها، وبسایت و ... مطالبی را بیان کرد.
در ادامه دکتر احمدی رییس دانشگاه در سخنانی گفت: دکتر احمدپناه از اساتید به نام و مجرب گرافیک کشور هستند که تجربه طولانی در مسائل تخصصی و مدیریت دانشگاهی داشته و علاوه بر تسلط بر مسائل گرافیکی نسبت به عملکرد و اهداف دانشگاه نیز از ابعاد مختلف آشنایی دارند که به همراه همکار ایشان مهندس ایزدپناه، مسئولیت طراحی آرم دانشگاه را بر عهده گرفته اند.
دکتر احمدی به برگزاری مسابقه طراحی آرم دانشگاه اشاره کرد و گفت: در این مسابقه به یکسری از ایده ها و مفاهیم و مولفه ها رسیدیم که این ایده ها از سوی دکتر احمدپناه و همکار ایشان بررسی و پخته تر شد و نهایتا به 2 پیشنهاد برای آرم دانشگاه رسیدیم که در شورای بین الملل و هیات رییسه دانشگاه مطرح و تصویب شد.
در ادامه پس از سخنان رییس دانشگاه و بیان نظرات اعضای شورا آرم دانشگاه به تصویب رسید.