یکشنبه 11 شهریور 1397 983

دهمین دوره لیگ فوتسال کارکنان دانشگاه برگزار می شود

دهمین دوره لیگ فوتسال کارکنان دانشگاه (جام تربیت مدرس) گرامیداشت زنده یاد دکتر محمد تقی خانی از 20 شهریورماه جاری آغاز می شود.

دهمین دوره لیگ فوتسال کارکنان دانشگاه برگزار می شود

مرکز تربیت بدنی دانشگاه دهمین لیگ فوتسال کارکنان (جام تربیت مدرس) را از 20 شهریور تا 10 آذرماه در مجموعه ورزشی دانشگاه برگزار می کند.
گفتنی است فرم ثبت نام و آیین نامه اجرایی مسابقات از سوی مرکز تربیت بدنی به معاونت ها و دانشکده ها ارسال شده است.