سه‌شنبه 30 مرداد 1397 2086

تعطیلی استخر پردیس مرکزی دانشگاه

استخر مرکزی دانشگاه از 31 مردادماه به مدت سه روز تعطیل است.

تعطیلی استخر پردیس مرکزی دانشگاه

بنا بر اعلام مرکز تربیت بدنی دانشگاه، استخر مرکزی به دلیل انجام پاره ای تعمیرات از روز چهارشنبه 31 مرداد تا جمعه دوم شهریورماه تعطیل است.