دوشنبه 29 مرداد 1397 1122

شیوه‌نامه حمایت از طرح های کارآفرینی دانشجویی تصویب و ابلاغ شد

شیوه نامه اجرایی حمایت از طرح‌های کارآفرینی و کسب و کار فناورانه دانشجویی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور از سوی سازمان امور دانشجویان ابلاغ شد.

شیوه‌نامه حمایت از طرح های کارآفرینی دانشجویی تصویب و ابلاغ شد

این شیوه نامه به منظور حمایت از دانشجویان کارآفرین، ایده و طرح های دانشجویی، تجاری سازی ایده ها، توسعه کارآفرینی و تقویت مراکز رشد و نوآوری تدوین شده است.
در این شیوه نامه که به تصویب هیات امنای صندوق رفاه دانشجویی رسیده است، نحوه حمایت از طرح‌های فناوری، کارآفرینی و یا دانشجویان کارآفرین در قالب اعطای تسهیلات و امتیازات ویژه مشخص و تعریف شده است.
بر اساس ماده 2 این شیوه نامه، طرح‌های دانشجویی باید به تایید معاونت آموزشی یا پژوهشی دانشگاه محل تحصیل دانشجو رسیده باشد و اجرایی بودن طرح توسط مرکز رشد آن دانشگاه تایید شده باشد. همچنین دانشجویان کارآفرینی می توانند از حمایت مالی و تسهیلات این شیوه نامه برخوردار شوند که در حال تحصیل در یکی از دانشگاه ها یا موسسه های آموزش عالی دولتی باشد.
اعطای تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال با کارمزد 4 درصد به هر طرح واجد شرایط از جمله امتیازاتی است که در این شیوه نامه پیش‌بینی شده است.سقف تسهیلات قابل پرداخت به هر دانشجو نیز حداکثر صد میلیون ریال می باشد.