شنبه 27 مرداد 1397 1154

تامین اعتبار وام ویژه دکتری 3 ماهه تابستان سال تحصیلی 97-1396

اعتبار وام ویژه دکتری (3 ماهه تابستان) سال تحصیلی (97-1396) از طریق صندوق رفاه تامین گردیده است.

تامین اعتبار وام ویژه دکتری 3 ماهه تابستان سال تحصیلی 97-1396

دانشجویانی که سه ماهه بهار را برای این منظور متقاضی نبوده‌اند، برای درخواست و تکمیل فرم مربوط حداکثر تا پایان مردادماه به اداره خدمات دانشجویی (طبقه اول ساختمان خوارزمی، اتاق 108) مراجعه کنند.
درخصوص دانشجویانی که سه ماه بهار درخواست داده اند نیاز به مراجعه حضوری و تکمیل فرم نمی‌باشد.
اولویت پرداخت وام با کسانی است که حضوری فرم درخواست وام مربوط (ویژه دکتری) را تا تاریخ تعیین شده، پس از تایید مدیر گروه و مهر و امضای آموزش دانشکده تحویل نمایند.
دانشجویان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی نور برای درخواست وام به امور دانشجویی دانشکده مربوط (کشاورزی-منابع طبیعی) مراجعه نمایند.
دانشجویان دکتری می توانند تا پایان مرداد ماه از ساعت 8 صبح الی 12 به اداره خدمات دانشجویی مراجعه نمایند.