سه‌شنبه 12 تیر 1397 1147

تشریح "طرح ارتقاء تراز بین المللی دانشگاه" در سی و یکمین گردهمایی مدیران گروه های آموزشی

مسئول دبیرخانه طرح ارتقاء تراز بین المللی دانشگاه در سی و یکمین گردهمایی مدیران گروه های آموزشی با اشاره به تمرکز و توجه دولت ها بر اقتصاد دانش محور گفت: رقابت بین دانشگاه های برتر در عرصه بین المللی از سوی دولت ها پیگیری می شود. امروزه دو لت ها مسقیم در این مقوله ورود کرده و بر روی تآثیرات علم بر اقتصاد تمرکز دارند.

تشریح

دکتر جوان مسئول دبیرخانه طرح ارتقاء تراز بین المللی دانشگاه در خصوص این طرح گفت: طرح ارتقاء تراز، طرحی است که در حوزه اقتصاد مقاومتی در وزات علوم، تحقیقات و فناوری تصویب شد و دانشگاه تربیت مدرس به عنوان یکی از 5 دانشگاه برگزیده کشور، انتخاب و موظف شد تا در یک برنامه 10 ساله خود را به جمع 200 دانشگاه برتر جهان برساند.
وی افزود: دانشگاه تربیت مدرس باید به دانشگاهی پیشرو، با خصوصیات دانشگاهی نسل سوم و چهارم تبدیل شود تا بتواند با دانشگاه های معتبر دنیا رقابت کند. رقابت بین دانشگاه ها در عرصه بین المللی در کل دنیا فراگیر شده است و دولت ها بطور مستقیم وارد این مقوله ی مهم شده اند. در واقع قرار گرفتن در بین دانشگاه های برتر در راستای برنامه های اقتصادی دولت ها هدف گذاری شده است. به عنوان مثال کشورهای روسیه، چین و ژاپن در این بحث تلاش های بسیار مؤثری داشته اند و اقتصاد بر مبنای دانش را پیگیری می کنند.
دکتر جوان اضافه کرد: دیگر رقابت بین دانشگاه های یک منطقه مطرح نیست بلکه رقابت بین المللی است. البته دانشگاه های یک منطقه از طریق شبکه سازی می توانند به یکدیگر کمک کنند. دانشگاه های مطرح بین المللی به شدت به دنبال منافع سیاسی و اقتصادی دولت های خود هستند و بر روی مقوله ی تآثیر علم بر اقتصاد تمرکز دارند.
وی ادامه داد: در برخی موارد دیده شده است که ایجاد تغییرات کوچک در عملکرد دانشگاه ها باعث ترفیع جایگاه آنها در رنکینگی های جهانی شده است. استفاده از طرح ها و تصمیمات درست می تواند بسیار راهگشا باشد. به عنوان نمونه در ژاپن کنار هم قرار دادن آموزش و پژوهش، توسعه برخی رشته های خاص ( عدم فعالیت در تمامی رشته های علوم) و سرآمد شدن در بعضی حوزه های علم سبب پیشرفت چشمگیر دانشگاه های ژاپن در رنکینگ جهانی شد.
مسئول دبیرخانه طرح ارتقاء تراز بین المللی دانشگاه خاطر نشان کرد: اگر می خواهیم به تراز 200 دانشگاه برتر برسیم باید شاخص هایی داشته باشیم. درآمد سرانه دانشگاه، نسبت استاد به دانشجو، اعضای هیأت علمی بین المللی، مقالات مشترک با مراکز بین المللی، دانشجویان بین المللی و... از جمله شاخص های مهم در بین المللی شدن دانشگاه هستند که باید برای آنها برنامه ریزی داشت.
دکتر جوان در اشاره به 200 دانشگاه برتر جهان گفت: از 200 دانشگاه برتر دنیا، 80 دانشگاه در آمریکا و 82 دانشگاه در اروپا قرار دارند. سهم آسیا و اقیانوسیه 38 دانشگاه است و آفریقا از این 200 دانشگاه برتر سهمی ندارد. بررسی شاخص های دانشگاه های برتر نشان می دهد که تعداد اساتید و دانشجویان، حضور برندگان جوایز نوبل در این دانشگاه ها، درصد دانشجویان خارجی، تنوع ملیتی، بودجه سالانه بالا، موقوفات بسیار، کیفیت آموزش، کیفیت اعضای هیأت علمی، برون دادهای پژوهشی و عملکرد سرانه علمی بالا در جایگاه این دانشگاه ها در عرصه بین المللی چقدر تأثیر گذار و دارای اهمیت است.
وی در ادامه طرح ارتقاء تراز بین المللی دانشگاه را تشریح کرد و اظهار داشت: مدل اجرایی که دانشگاه تربیت مدرس آن را پیگیری می کند، مدل شکل گیری هسته های پژوهشی یا علمی است که در این مدل امکان جذب اساتید و دانشجویان خارجی، امکان کارآفرینی و نوآوری، توسعه و ساماندهی پژوهش فراهم می شود. در کنار هسته های پژوهشی نیز کمیته رنکینگ برای پایش نقاط ضعف و طرح راه اندازی آزمایشگاه مرکزی وجود دارد.
دکتر جوان تصریح کرد: منظور از ارتقاء تراز بین المللی صرفا ایجاد روابط گسترده بین المللی نیست. بلکه این توسعه ارتباطات علمی-بین المللی یکی از شاخص های تأثیرگذار است. ایجاد تعاملات گسترده آموزشی- پژوهشی با مراکز علمی معتبر جهانی، ایفای مسئولیت های اجتماعی، کارآفرینی و تولید ثروت دانش بنیان از جمله دیگر شاخص های بین المللی شدن و در تراز دانشگاه های برتر دنیا قرار گرفتن، است.
وی در ادامه ساختار هسته های پژوهشی، شرایط سرپرست هر هسته، شاخص های امتیازدهی جهت انتخاب نامزدهای سرپرستی هسته های پژوهشی، انواع هسته های علمی (نظری، تجربی، نظری- تجربی) و برون دادهای مورد انتظار از هسته پژوهشی را تشریح و برخی پیشنهادهایاجرایی در سطح گروه های آموزشی را ارائه داد.
دکتر جوان در پایان بر ضرورت جستجوی منابع مالی غیر دولتی تأکید کرد و گفت: توجه به موقوفات، خیّرین، بنیادهای حامی در کنار ضرورت ارتباط با جامعه، مردم و همراهی افکار عمومی از اهمیت بالایی در طرح هم ترازی برخوردارند.