سه‌شنبه 12 تیر 1397 1046

برنامه "درآمدزایی پایدار و کاهش هزینه" گروه های آموزشی تشریح شد

در سی و یکمین گردهمایی مدیران گروه های آموزشی که با موضوع " پایداری اقتصادی دانشگاه از منظر خوداتکایی و مدیریت هزینه و منابع " برگزار گردید، برنامه درآمدزایی پایدار و کاهش هزینه گروه های آموزشی در راستای اولویت خوداتکایی و پایداری طرح تحول راهبردی دانشگاه تشریح شد.

برنامه

دکتر محمدزاده معاون پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه با اشاره به اجرای طرح تحول راهبردی و اولویت خوداتکایی و پایداری اقتصادی گفت: بر اساس سند طرح تحول راهبردی، دانشگاه تا سال 1414 باید به دانشگاهی، همپای دانشگاه های برتر جهان تبدیل شود. با توجه به اولویت خوداتکایی و پایداری که یکی از 4 اولویت اصلی طرح تحول است، هدف دانشگاه این خواهد بود که تا سال 1404 حداکثر 70 درصد بودجه خود را از محل بودجه های دولتی تأمین کند و این رقم را تا سال 1414 به 50 درصد برساند و 50 درصد دیگر بودجه خود را از منابع درآمدزای غیر دولتی تأمین کند. با توجه به وابستگی شدید بودجه دانشگاه به بودجه های دولتی، هر تغییری در وضعیت دولت، دانشگاه را تحت تأثیر قرار می دهد. همینطور درآمدهای ما نیز متأثر از تغییرات درآمدی دولت است.
وی افزود: در وضعیت موجود اقتصادی دانشگاه، به جز وابستگی به بودجه های دولتی با موارد دیگری همچون نقش کم رنگ فضای خلاقیت و نوآوری در پایداری اقتصادی در دانشگاه، دانشکده ها، واحدها و گروه های آموزشی، استهلاک تدریجی امکانات فیزیکی، تجهیزات و تأسیسات دانشگاه و همچنین تأثیر بی ثباتی بازار بر افزایش هزینه های دانشگاه مواجه هستیم که همه این عوامل ایجاب می کند دانشگاه به فکر درآمدزایی باشد.
دکتر محمدزاده منابع درآمدی در سبد درآمدهای دانشگاه را تشریح کرد و گفت: افزایش سهم درآمدهای آموزشی، افزایش سهم درآمدهای پژوهشی، افزایش سهم کمک ها و گرنت های پژوهشی، افزایش سهم درآمدهای اجرای پروژه های ملی و بین المللی، افزایش سهم درآمدهای حاصل از ایجاد فضای مناسب خلاقیت، نوآوری، توسعه کارآفرینی فناورانه و توسعه شرکت های دانش بنیان و همچنین افزایش سهم منابع خیّرین در حوزه علم و فناوری، هدایا و موقوفات باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه خاطر نشان کرد: دانشگاه تربیت مدرس در راستای طرح تحول راهبردی قصد دارد با اجرای یک برنامه مدون، از دانشگاهی با اقتصاد دولت پایه به دانشگاهی با خوداتکایی مالی تبدیل شود. با توجه به اینکه دانشگاه دارای توانمندی های آموزشی، پژوهشی، خلاقیت، سرمایه های اجتماعی مطلوب و... می باشد باید به بهره گیری از این داشته ها برای رسیدن به پایداری مالی گام بردارد. البته در راستای دستیابی به هدف خود اتکایی اقتصادی، پایداری و تداوم ضروری ست ودانشگاه نیازمند برنامه ریزی دقیق و پیگیری مداوم برای رسیدن به پایداری مالی می باشد.
وی به بررسی های انجام شده پیرامون منابع مالی دانشگاه های جهان اشاره کرد و اظهار داشت: عمده منابع مالی دانشگاه های جهان شامل بودجه دولتی، فروش خدمات آموزشی-پژوهشی، شهریه دانشجویی، کمک های دانش آموختگان، هدایای مردمی و کمک مؤسسات و بنگاه های اقتصادی است. 40 درصد بودجه اغلب دانشگاه های معتبر دنیا را دولت تأمین می کند، 25 درصد از محل شهریه، 21 درصد از انجام تحقیقات، 6 درصد بودجه از طریق خیّرین، 2 درصد از طریق گمگ دانش آموختگان آن دانشگاه و 6 درصد از سایر موارد تأمین می شود.
دکتر محمدزاده روال های مهم برآوردکننده طرح درآمدزایی پایدار و کاهش هزینه را برشمرد و گفت: پایداری اقتصادی دانشگاه، توسعه اقتصاد پایدار آموزشی، رشد جهشی انجام پژوهش های کاربردی و توسعه ای، جذب منابع مالی خیّرین در حوزه علم و فناوری، معرفی دانشگاه با هدف جذب موقوفات، از جمله روال های مهم در برنامه درآمدزایی پایدار و کاهش هزینه است.
وی در اشاره به منابع درآمدهای متنوع از شهریه های دوره های کارشناسی ارشد و دکتری مجازی، نیمه حضوری، پردیس، نوبت دوم، دوره های حرفه ای کوتاه مدت، کمک های مالی برای کاهش شهریه دانشجویان برتر، نخبه و دانشجویان با امکانات ضعیف، جذب گرنت ها برای تحقیقات مشخص و تجهیزات، درآمدهای حاصل از فروش یا عرضه خدمات داخلی دانشگاه نظیر خدمات بهداشتی، سالن های همایش، رستوران، سالن های ورزش، کتابخانه، کتابفروشی، انتشارات، کارگاه ها، خوابگاه ها، خدمات مراکز تحقیقاتی، همکاری با شرکت های بزرگ خصوصی و استفاده از صندوق ها، برگزاری دوره های تابستانی، دوره های آموزش زبان و... نام برد.
همچنینن به منظور کاهش هزینه ها به تعطیلی واحدهای غیر قابل استفاده، کاهش وسایل مصرفی زائد، کنترل هوشمند انرژی، کاهش مصرف انرژی، بهینه سازی برگزاری کلاس ها، پرهیز از خرید های موردی و... اشاره کرد.
دکتر محمدزاده در پایان ضمن معرفی شورای برنامه ریزی توسعه اقتصادی دانشگاه و اعضای آن به تشریح ساختار اجرایی و وظایف این شورا پرداخت و گفت: فراهم کردن پیش نیازها و الزامات برنامه درآمدزایی پایدار و کاهش هزینه ها، شناسایی، دسته بندی و پیشنهاد موضوعات درآمدی به گروه های آموزشی، تدوین فرایندهای اجرای موضوعات درآمدی و تدوین الگوی استاندارد ارزیابی برنامه درآمدزایی پایدار از وظایف شورای برنامه ریزی توسعه اقتصادی دانشگاه است.
در ادامه دکتر بختیار استادی، پیش نیازها و الزامات اجرای برنامه درآمدزایی پایدار و کاهش هزینه های گروه های آموزشی را تشریح کرد.