سه‌شنبه 12 تیر 1397 921

دانشگاه محل تفکر و تدبیر و ارائه راه حل برای عبور از سختی هاست

سی و یکمین گردهمایی مدیران گروه های آموزشی با محوریت پایداری اقتصادی دانشگاه از منظر خوداتکایی و مدیریت هزینه و منابع، یازدهم تیرماه در سالن اجتماعات شهید چمران برگزار شد.

دانشگاه محل تفکر و تدبیر و ارائه راه حل برای عبور از سختی هاست

دکتر محمد تقی احمدی رییس دانشگاه در سخنانی به فعالیت های مدیران گروه های آموزشی اشاره و اظهار داشت: نظارت و هماهنگی فعالیت های دانشجویان، برنامه ریزی و پیگیری امور اجرایی، ارتقای سطح فعالیت های گروه، کنترل کیفیت فعالیت های اعضای هیات علمی و برنامه ریزی برای ارتقای همه جانبه دانشگاه، ترکیبی از فعالیت های متنوع مدیران گروه ها است که می تواند بسیار سخت و سنگین باشد.
وی گفت: برخی از گروه های آموزشی بسیار موفق بوده اند و کارهای ارزنده ای را در گروه خود انجام داده اند که باید تجربیات خود را در اختیار سایر گروه ها قرار دهند. در طرح ارزیابی درونی گروه ها ، فعالیت های گروه های آموزشی طی دو سال اخیر مورد بررسی قرار گفت و قریب به 100 گروه، کارها را به پایان رسانده و یا در حال اتمام آن هستند.
وی با مهم خواندن ارزیابی درونی گروه ها تصریح کرد: ارزیابی درونی، امکان شناسایی نقاط قوت و ضعف و افق های مهمی که گروه ها می توانند در آن زمینه کارهای ارزنده ای را انجام دهند، تبیین می کند و بسیار برای خود فرد و اعضای گروه روشنگر و هدایتگر است.
وی افزود: ارزیابی بیرونی گروه ها نیز از سوی دفتر ارزیابی و بهینه سازی عملکرد در حال انجام است که به زودی به اتمام خواهد رسید و بر اساس شاخص های غیر خود اظهاری یعنی از بروندادهای قابل دسترس از پایگاه های اطلاعاتی، برنامه گلستان و ... استفاده می شود و مکملی است تا در کنار ارزیابی درونی، شرایط هر گروه شناخته و ارزیابی شود .
وی با اشاره به پایداری و خود اتکایی به عنوان یکی از 4 اولویت طرح تحول راهبردی دانشگاه ، یادآور شد: خود اتکایی و پایداری هم مفهوم اقتصادی دارد و هم مدیریتی. ما تلاش می کنیم استقلال دانشگاه های بزرگ و اختیارات و اتکا به تصمیم گیری های درونی دانشگاه را گسترش دهیم و در مورد بحث های اقتصادی نیز بتوانیم با منابع غیر دولتی پیوند داشته باشیم.
وی گفت: ما در کوتاه مدت درگیر جنگ اقتصادی و اجتماعی هستیم و در این راستا نقش دانشگاهیان بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا دانشگاه محل تفکر و تدبیر و ارائه راه حل برای عبور از سختی هاست و باید برای حل مشکلات جامعه راهگشا باشد . ما نیز برای آنکه از این آسیب ها محفوظ بمانیم احتیاج به ارتباط تنگاتنگ و دیدارهای رو در رو داریم تا بتوانیم در جهت حل مشکلات و مطالبات جامعه دانشگاهی با هم همفکری کنیم و راهکارهای مناسب ارائه دهیم.
وی گفت: ملت ایران همواره نشان داده در مقابل سختی ها و مشکلات توانسته تصمیمات صحیحی را اتخاذ کند و از گردنه های سختی عبور نماید و ما باید با همبستگی در جهت ترویج برخی از امور مانند کاهش هزینه ها، ارتقای کارامدی و کارایی، کنترل مصرف انرژی و آب و شکیبایی و توصیه دیگران به صبر و تحمل و کار بیشتر و پشتیبانی معنوی از دولت و کشور گام برداریم و با تدبیر از این مرحله عبور کنیم.