شنبه 9 تیر 1397 1445

دانشجوی خارجی نقش مهمی در ارتقای رتبه بین المللی دانشگاه ها دارد

در نشست چهارم تیرماه شورای دانشگاه، دکتر سید عباس شجاع الساداتی رییس واحد بین الملل دانشگاه، گزارشی از روند جذب دانشجوی خارجی و راهکارهای بین المللی سازی دانشگاه ارائه کرد.

دانشجوی خارجی نقش مهمی در ارتقای رتبه بین المللی دانشگاه ها دارد

در این نشست دکتر شجاع الساداتی رییس واحد بین الملل دانشگاه در سخنانی اظهار داشت: موفقیت های ما برای دانشگاه در زمینه بین المللی سازی در حال آغاز است و سال 97 نقطه عطف کار بین المللی دانشگاه است.
وی به سیاست های کلان کشور و نیز تاکید سیاست های علم و فناوری بر گسترش همکاری های بین المللی اشاره کرد و گفت: برنامه طرح تحول راهبردی دانشگاه نیز دارای 4 اولویت است که یکی از آنها برون گرایی و حضور فعال بین المللی است و سه اولویت و هدف دیگر نیز در گروی کار بین المللی می تواند محقق شود.
وی افزود: بر اساس برنامه راهبردی دانشگاه، ما باید در سال 1404، 2000 دانشجوی خارجی داشته باشیم. دانشجوی خارجی نقش مهمی در ارتقای رنکینگ دانشگاه ها دارد که باید بسیار مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: پذیرش دانشجوی خارجی در دانشگاه به سه روش صورت می گیرد یکی از طریق بورسیه از وزرات علوم، دیگری از طریق اعلام فراخوان معاونت آموزشی و روش سوم که ما از سال 96 آن را آغار کرده ایم و از طریق پورتال طراحی شده در سایت دانشگاه بوده و دانشجویان می توانند درخواست خود را ثبت و پذیرفته شوند و با این برنامه جدید ما موفقیت های خوبی را طی یک سال اخیر داشتیم.
دکتر شجاع الساداتی یادآور شد: ما در حال حاضر 125 دانشجوی غیر ایرانی در دانشگاه داریم که از نظر توزیع در دانشکده ها، بیشترین آمار مربوط به دانشکده علوم انسانی است.
رییس واحد بین الملل دانشگاه تصریح کرد: ما در خصوص جذب دانشجوی خارجی باید روی بازار هدف کار کنیم و در حال حاضر بیشترین جذب ما از کشورهای افغانستان و کشورهای عربی نظیر سوریه، لبنان و عراق است که هدف ما این است که افراد نخبه که در کشورهای خود شناسایی نشده اند را شناسایی کنیم و آن ها را با اهداف اقتصادی، سیاسی، علمی و اسلامی جذب نماییم.
وی خاطر نشان کرد: از مهرماه سال جاری یک کلاس در دانشکده علوم انسانی برای دانشجویان چینی که در رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل می کنند، برگزار می کنیم که این امر برای اولین بار در دانشگاه صورت خواهد گرفت.
وی افزود: ما در دانشگاه از وبسایت فعال و پویا برخوردار نیستیم. همچنین نداشتن سازمانی هماهنگ، چابک و پاسخگو برای امور بین الملل و نیز نبود نیروی انسانی کافی و کارآمد از مشکلاتی است که ما در مسیر بین المللی شدن با آنها روبرو هستیم.
رییس واحد بین املل دانشگاه خاطرنشان ساخت: فعالیت های بین المللی در اولویت برنامه های دانشکده ها نیست و از جمله اقدامات مهمی که برای دانشکده ها در سال 97 تعریف شده است، راه اندازی پورتال دانشکده ها به زبان انگلیسی و عربی است. دانشکده ها همچنین باید رشته های اولویت دار خود برای جذب دانشجوی خارجی را مشخص کنند و در پذیرش دانشجوی خارجی انعطاف بیشتری داشته باشند.
در ادامه دکتر احمدی رییس دانشگاه تاکید کرد: بسیاری از دانشجویان خارجی با استعداد هستند و فقط برخی از آنها ممکن است پایه آموزشی قوی نداشته باشند که با برگزاری کلاس های دروس جبرانی این مساله قابل حل است. این دانشجویان هم سرمایه ای برای توسعه علمی و فناوری کشور ما هستند و هم سفیر علم و فرهنگ در سایر کشورها خواهند بود.
وی یادآور شد: تا پایان شهریورماه دانشکده ها و واحدهای دانشگاهی باید صفحات وب انگلیسی با جزییات کامل داشته باشند. همچنین برای هر دانشکده یا مرکز تحقیقاتی، یک رابط بین الملل تعیین شده که باید در این خصوص پیگیری های لازم صورت گیرد.