شنبه 9 تیر 1397 1112

راه اندازی دوره دکتری پیوسته ریاضی محض تصویب شد

در نشست چهارم تیر ماه شورای دانشگاه، راه اندازی دوره دکتری پیوسته ریاضی محض به تصویب رسید.

راه اندازی دوره دکتری پیوسته ریاضی محض تصویب شد

در این نشست دکتر مینایی مدیر دفتر برنامه ریزی، گسترش و بازنگری موضع راه اندازی دوره دکتری پیوسته ریاضی محض را مورد بررسی قرار داد.
وی گفت: شیوه نامه پذیرش دانشجوی دکتری پیوسته قبلاً در شورای دانشگاه به تصویب رسیده است که دانشجو پس از دوره لیسانس می تواند به صورت پیوسته تا مقطع دکتری تحصیل نماید. دکتری تخصصی پیوسته ریاضی محض نیز شامل دو مرحله آموزشی و پژوهشی است . نحوه شروع و خاتمه هر مرحله و حداقل و حداکثر دوره مطابق آیین نامه های دانشگاه تربیت مدرس می باشد. این دوره به صورت سیستم ترمی (نیمسالی) شامل 38 واحد آموزشی و 20 واحد پژوهشی (رساله) برگزار می شود. طول دکتری تخصصی پیوسته ریاضی محض حداقل 4 سال و نیم و حداکثر با شرایطی خاص 6 سال می باشد.
در ادامه دکتر تاجبخش مدیر گروه ریاضی محض دانشگاه با اشاره به تعداد و نوع واحدهای درسی این دوره تصریح کرد: دکتری تخصصی پیوسته ریاضی محض دارای درس های الزامی و اختیاری است که دانشجو بر اساس تشخیص و صلاحدید استاد راهنما یا گروه 38 واحد درسی را می گذراند. دانشجویانی که درس های مرحله آموزشی را با موفقیت گذرانده باشند لازم است در آزمون جامع در نیمسال پنجم مطابق مقررات دانشگاه تربیت مدرس و دانشکده علوم ریاضی شرکت کنند. همچنین مرحله پژوهشی دانشجویان در واقع از نیمسال سوم با تصویب پروپوزال رساله دکتری به ارزش 20 واحد آغاز می شود.
در ادامه پس از بحث و بررسی موضوع از سوی اعضای شورا، راه اندازی دوره دکتری پیوسته ریاضی محض با اکثریت آرا به تصویب رسید.