یکشنبه 27 خرداد 1397 1093

مسئولین دانشگاه تربیت مدرس و سفیر ژاپن در ایران، با یکدیگر دیدار کردند

در پایان دیدار مسئولین دانشگاه و سفیر ژاپن در ایران، که با هدف ارتقای تعاملات علمی میان دو کشور انجام شد، از کوبایاشی جهت حضور در اولین نشست کارگروه همکاری علمی دانشگاه های ایران با ژاپن که تیرماه سال جاری به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود، دعوت بعمل آمد.

مسئولین دانشگاه تربیت مدرس و سفیر ژاپن در ایران، با یکدیگر دیدار کردند

در ابتدای این نشست که 22 خردادماه با حضور دکتر احمدی (رییس دانشگاه)، هیرویاسوکوبایاشی (سفیر ژاپن)، دکترسعیدی (مدیر همکاریهای علمی بین المللی)، دکتر بنی هاشمی (رابط علمی سفارت ایران در ژاپن)، دکتر پارسا مقدم (عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر)، دکتر جوان (عضوهیات علمی دانشکده علوم پزشکی)، دکتر میر اسماعیلی (عضو هیات علمی دانشکده فنی ومهندسی) برگزار شد، دکتر سعیدی به تصمیم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص معرفی دانشگاه تربیت مدرس به عنوان هماهنگ کننده ملی تعاملات با ژاپن اشاره کرد و گفت: بر اساس تصمیم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ دانشگاه تربیت مدرس به عنوان هماهنگ کننده ملی در تعاملات با ژاپن انتخاب شده است. این نشست نیز برای معرفی برنامه های دانشگاه جهت ارتقای تعاملات علمی میان ایران و ژاپن برگزار شد.
دکترسعیدی در ادامه وظایف هماهنگ کنندگان ملی و سوابق همکاری دانشگاه تربیت مدرس با دانشگاه های ژاپن را تشریح کرد.
در بخش دیگری از این نشست مشترک، سفیر ژاپن از ارائه پروپوزال فعال توسط دانشگاه برای همکاری با طرف ژاپنی استقبال کرد و ایده شروع همکاری ها ازسال 2019 را مناسب دانست.
وی در اشاره به همکاری¬های جاری میان دانشگاههای ژاپن وتعدادی از دانشگاه های ایران گفت: درحال حاضر 44 قرارداد میان دانشگاههای ژاپن و ایران منعقد شده است.
پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم از دانشگاه های برتر ایران و ژاپن نیز از سوی دکتر احمدی رییس دانشگاه ارائه شد.
در این نشست از سفیر ژاپن برای حضور در اولین نشست کارگروه همکاری علمی با ژاپن (با حضور دانشگاه های علاقمند به همکاری) در تیرماه به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود، دعوت شد.
گفتنی است این دیدار با بازدید سفیر ژاپن از آزمایشگاه گروه فیزیولوژی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه با راهنمایی دکترسمنانیان و دکترجوان پایان یافت.