شنبه 12 خرداد 1397 911

افتتاحیه نشست "گروه گفتگوی ژئوپلیتیک ایرانی و فرانسوی" در دانشگاه تربیت مدرس

افتتاحیه نشست "گروه گفتگوی ژئوپلیتیک ایرانی و فرانسوی" با حضور سفیر فرانسه در ایران برگزار می شود.

افتتاحیه نشست

افتتاحیه نشست گروه گفتگوی ژئوپلیتیک ایرانی و فرانسوی پنجم تیرماه با حضور فرانسوا سنمو سفبر فرانسه در ایران، جمال اوبشو رایزن علمی و فرهنگی سفارت فرانسه و صاحبنظران و اساتید فعال این حوزه در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.
این نشست که با هدف تقویت و تعمیق همکاری های علمی و تحقیقاتی بین دو طرف برگزار می گردد از ساعت 8:30 روز سه شنبه 5 تیرماه برابر با 26 ژوئن 2018 در سالن استاد شکوئی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آغاز می شود.