چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 1202

دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای هیأت علمی برای عضویت در هیأت ممیزه دانشگاه تصویب شد

در نشست شورای دانشگاه 23 اردیبهشت ماه، دستورالعمل نحوه انتخاب و معرفی اعضای هیأت علمی برای عضویت در هیأت ممیزه دانشگاه تربیت مدرس و کمیسون های آن به تصویب رسید.

دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای هیأت علمی برای عضویت در هیأت ممیزه دانشگاه تصویب شد

در این نشست دستورالعمل نحوه انتخاب و معرفی اعضای هیأت علمی برای عضویت در هیأت ممیزه دانشگاه تربیت مدرس و کمیسون های تخصصی آن مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر آقاکوچک دبیر هیات ممیزه دانشگاه در این باره اظهار داشت: ظرف چند ماه آینده انتخابات دور جدید هیات ممیزه دانشگاه برگزار می شود و دستورالعمل جدید که هماهنگ با آیین نامه مربوط بوده و متناسب با شرایط دانشگاه تربیت مدرس باشد تدوین شده تا امروز به تایید شورای دانشگاه برسد.
وی افزود: این دستورالعمل بر اساس تبصره 5 ماده 5 «دستورالعمل طرز تشکیل هیأت ممیزه موسسه و وظایف و اختیارات آن»، که از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه ابلاغ شده، به منظور برگزاری انتخابات و معرفی اعضای هیأت علمی برای عضویت در هیأت ممیزه و کمیسیون های تخصصی دانشگاه تنظیم شده است.
وی در ادامه در خصوص شرایط نامزدهای عضویت در هیأت ممیزه و کمیسیونهای تخصصی آن، نحوه برگزاری انتخابات و
نحوه تعیین اعضای هیأت ممیزه و کمیسیون های تخصصی آن مطالبی را عنوان کرد.
در ادامه پس از بحث و بررسی موضوع از سوی اعضای شورا، دستورالعمل نحوه انتخاب و معرفی اعضای هیأت علمی برای عضویت در هیأت ممیزه دانشگاه تربیت مدرس و کمیسون های آن با اکثریت آرا به تصویب رسید.
در ادامه نشست طرح پیشنهاد تصویب دوره های آموزشی بند 1 کمیسیون فرهنگی آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر محمدجواد ناطق معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در سخنانی اظهار داشت: با استناد به توضیحات ماده 3 شیوه نامه آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی و با توجه به نیاز دانشگاه برای برگزاری دوره ها و کارگاه های دانش افزایی، معاونت آموزشی، معاونت دانشجویی، معاونت پژوهشی، دفتر نهاد رهبری و معاونت فرهنگی مجازند در راستای بند 9 ماده 1 آیین نامه ارتقا، رأسا یا توسط دانشکده های مختلفبا هماهنگی معاونت مربوطه نسبت به تکمیل دوره ها و کارگاه های دانش افزایی علاوه بر موارد مذکور در ماده 3 شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی اقدام نمایند.
در ادامه طرح پیشنهاد تصویب دوره های آموزشی بند 1 کمیسیون فرهنگی آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی با برخی اصلاحات جزیی با اکثریت آرا به تصویب رسید.