دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 1375

نشست علمی با سخنرانی پروفسور Rainer Duttmann ، استاد دانشگاه کیل آلمان

نشست علمی با سخنرانی پروفسور Rainer Duttmann ، استاد دانشگاه کیل آلمان هفدهم اردیبهشت ماه، در دانشکده منابع طبیعی برگزار شد.

نشست علمی با سخنرانی پروفسور Rainer Duttmann ، استاد دانشگاه کیل آلمان

در این جلسه که با حمایت مالی و معنوی دانشکده منابع طبیعی و انجمن آبخیزداری ایران برگزار شد، دکتر علیرضا ریاحی بختیاری رییس دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی و دکتر سیدحمیدرضا صادقی عضو هیات علمی دانشکده و رییس انجمنآبخیزداری ایران ضمن خیر مقدم به میهمان ویژه پروفسور دوتمان و دو نفر از دانشجویان تحت راهنمایی وی (مهندس احسان بی نیاز و مهندس مریم رجحان) و مشارکت اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارمندان دانشکده منابع طبیعی تشکر و قدردانی کرد.
در ادامه پروفسور Duttmann ضمن ابراز خرسندی به خاطر فراهم آوردن شرایط مناسب برای تشکیل این جلسه در خصوصافزایش سطح زیر کشت ذرت در قسمتی از کشور آلمان و نیز به تبعیت آن افزایش استفاده از ادوات کشاورزی و نیز عملیات خاکورزی مطالبی ارائه کرد.
وی بررسی تأثیرات عملیات خاکورزی را بر رفتار خاک و به ویژه کوبیدگی آن ضرورری دانست و رسالت اصلی سخنرانی را در قالب ضرورت استفاده از روش های زمین آمار برای تحلیل فضایی تغییرات کوبیدگی خاک در سطح و عمق خاک بیان نمود.
وی تصریح کرد: با آگاهی از میزان فشار، عمق، سطح و الگوی فشار وارده از طرف ماشین آلات بر خاک، امکان استفاده از ماشین آلات مناسب کشاورزی را در زمان بهره برداری متناسب با ویژگی های خاک فراهم می کند. وی استفاده از پهبادها را برای مدل سازی پویایی کوبیدگی خاک مناسب ارزیابی کرد.
پروفسور Duttmann اظهار داشت: گاهی ممکن است فرسایش خاک در نتیجه برخی فرآیندهای دیگر مانند کوبیدگی خاک باشد که در این صورت با مهار و مدیریت آن میتوان بر وقوع فرسایش غلبه نمود.
در قسمت پایانی جلسه، زمانی برای پرسش و پاسخ و آشنایی با نظرات گذاشته شد که پروفسور Duttmann، دکتر صادقی و سایر استادان و نیز دانشجویان فعالانه مشارکت کردند.
همچنین نشستی نیز میان پروفسور دوتمان و رییس انجمن آبخیزداری و اعضای هیات علمی و دانشجویان گروه آبخیزداری دانشکده برگزار و طی آن مسائل مختلف از جمله نوآوری موضوعات، تسهیلات موجود در دانشکده از جمله آزمایشگاه شبیه ساز باران و فرسایش دانشکده و قابلیت کاربردی آنها با پروفسور Rainer Duttmann به بحث گذاشته شد.
سپس دانشجویان در رابطه با مشکلات عملی پیش آمده در انجام پژوهش ها و پیشنهادهای پژوهشی مورد نظر برای تبادل دانشجو در آینده بین دو دانشگاه تربیت مدرس و کیل مطالبی را مطرح کردند.
در ادامه حضور پروفسور Rainer Duttmann در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، از حوزه های آبخیز شمال کشور و نیز حوزه آبخیز آموزشی و پژوهشی دانشگاه در صلاح الدین کلا بازدید بعمل آمد. این بازدید به منظور آشنایی پروفسور دوتمان از ویژگی های بسیار متنوع و منحصر به فردجنگل های هیرکانی، مراتع ییلاقی، تشکیلات مختلف زمین شناسی و نیز انواع فرسایش های آبی و نیز امکانات پایشی و پژوهشی صحرایی دانشگاه در بخش آبخیزداری برنامه ریزی شده بود.