یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 522

برگزاری نشست "آینده برجام و راهبردهاي اثربخش ایران" در دانشگاه

کارگروه فرهنگی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، نشست تخصصی "آینده برجام و راهبردهاي اثربخش ایران" را برگزارمی کند.

نشست تخصصی آینده برجام و راهبردهاي اثربخش ایران با سخنرانی دکتر عباس ملکی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتیشریف و دکترحسین الله کرم محقق برجسته علوم استراتژیک روز دوشنبه 31 اردیبهشت ماه از ساعت 13:30 تا 15 در اتاق 219 واقع در طبقه اول دانشکده فنی و مهندسی برگزار می شود.