دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 654

نشست " مسئولیت اجتماعی دانشگاه" برگزار می شود

به همت کارگروه فرهنگی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها نشست " مسئولیت اجتماعی دانشگاه" 17 اردیبهشت ماه برگزار می شود.

نشست مسئولیت اجتماعی دانشگاه ; با حضور دکتر محمد فاضلی متخصص علوم اجتماعی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید یهشتی و جمعی از اعضای هیات علمی دانشکده، 2 شنبه 17 اردیبهشت ماه از ساعت 14 تا 15:30 در اتاق شورای دانشکده فنی و مهندسی برگزار می شود.