شنبه 8 اردیبهشت 1397 778

دوازدهمین جلسه مجمع عمومی شورای صنفی اعضاء غیر هیأت علمی برگزار شد

دوازدهمـین جلسه مجمع عمومی شورای صنفی اعضاء غیر هیأت علمی دانشگاه روز سه‌شنبه 4 اردیبهشت ماه در سالن میر حسنی علوم انسانی برگزار شد.

دوازدهمین جلسه مجمع عمومی شورای صنفی اعضاء غیر هیأت علمی برگزار شد

در این نشست محمد یوسفی دبیر شورای مرکزی صنفی اعضای غیرهیات علمی به ارائه گزارش فصلی از فعالیت های شورا پرداخت.
وی اظهار داشت: دو موضوع در جلسات شورای مرکزی همواره مورد توجه قرار گرفته است که یکی از آنها رعایت شأن همه همکاران و دیگری پیگیری قوانین و آیین نامه های مربوط به حق و حقوق کارمندان است.
وی افزود: در خصوص تبعیض های صورت گرفته در پاداش های موردی پایان سال، تفکیک برخی مکان های عمومی در دانشگاه برای کارمندان و اعضای هیات علمی، آمار تفکیکی نیروی انسانی در دانشگاه ، تاخیر پرداخت حقوق کارکنان قراردادی و مسائل مربوط به مالیات و بیمه کسر شده از اضافه کاری همکاران پیگیری و نامه نگاری های لازم صورت گرفته است.
در ادامه اعضای شورای صنفی حاضر در در خصوص اصلاح ساختاری امور مالی دانشگاه، عدم پرداخت سختی کار همکاران خرید خدمت و تعیین تکلیف وضعیت آنها، حق سرویس، انجام امور شخصی اساتید از سوی کارشناسان برخی دانشکده ها و عدم رعایت کرامت کارمند و پرداخت پاداش های موردی در برخی از معاونت ها و ... مطالبی را عنوان کردند.