سه‌شنبه 21 فروردین 1397 1716

بازدید هیات دانشگاهی سوئد از دانشگاه تربیت مدرس

با حضور هیات دانشگاهی کشور سوئد در دانشگاه تربیت مدرس، ضمن تأکید بر گسترش تبادلات علمی، زمینه های مشترک همکاری بررسی شد.

بازدید هیات دانشگاهی سوئد از دانشگاه تربیت مدرس

در نشست مشترک هیأت سوئدی متشکل از نمایندگان دانشگاه های مالمو، لوند، هالمستاد، بوراس، فناوری تکنولوژی چالمرز و دبیر دوم سفارت آن کشور در ایران و دکتر سعیدی (مدیر همکاری های علمی بین المللی)، دکتر موسوی شفائی (مدیر گروه روابط بین الملل)، دکتر کلباسی (مدیر آموزشی دانشگاه)، دکتر نصرتی (مدیر گروه مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی)، دکتر موسیوند (دانشکده علوم انسانی)، و دکتر خضر زاده (دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست)، زمینه های همکاری علمی – تحقیقاتی و تبادل دانشجو در حوزه های مختلف بررسی شد.
در این نشست که بیستم فروردین ماه برگزار شد، دانشگاه لوند در خصوص همکاری در حوزه سنجش از راه دور از طریق سند همکاری اراسموس پلاس که امکان تبادل استاد و دانشجو در آن وجود دارد، اعلام آمادگی کرد. نماینده دانشگاه مالمو که از دانشگاه های جدید کشور سوئد است (حدود 20 سال از تاسیس آن می گذرد) نیز ضمن اشاره به فعالیت های آن دانشگاه در زمینه صلح و علوم سیاسی خواستار همکاری با گروه روابط بین الملل و علوم سیاسی دانشگاه شد.
در ادامه نماینده دانشگاه چالمرز که قدمتی 200 ساله دارد و رتبه نخست دانشگاه های فناوری سوئد را به خود اختصاص داده، ضمن بیان فعالیت های برجسته آن دانشگاه در زمینه های حمل ونقل، فناوری اطلاعات، انرژی، علوم زیستی، علوم مواد و توسعه پایدار، نسبت به همکاری نزدیکتر با دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست در زمینه سازه ابراز علاقه کرد.
در این نشست نماینده بنیاد سوئد که در زمینه حمایت مالی از دانشجویان خارجی فعال است به معرفی کوتاهی از سازمان خود پرداخت و نماینده دانشگاه بوروس که یک دانشگاه جامع و فعال در زمینه زیست فناوری با تمرکز بر تبدیل زباله به سوخت است به سابقه همکاری خود با دولت ایران اشاره کرد.