یکشنبه 20 اسفند 1396 788

اولین نشست از سلسله نشست های تخصصی آمایش سرزمین با محوریت آب برگزار شد

اولین نشست از سلسله نشست های تخصصی آمایش سرزمین سرزمین با محوریت آب به همت انجمن علمی دانشجویی برنامه ریزی آمایش سرزمین 15 اسفند ماه در دانشگاه برگزار شد.

اولین نشست از سلسله نشست های تخصصی آمایش سرزمین با محوریت آب برگزار شد

در این نشست چهار سخنرانی کلیدی از بخش های مختلف وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، سازمان مدیریت منابع آب ایران و دانشگاه تربیت مدرس حضور داشتند.
علیرضا رحمت نیا معاون آمایش و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه به عنوان اولین سخنران اظهار داشت:مشکلی که در نظام آمایش سرزمین داریم، نبود یا کمبود نظام یکپارچه سرزمینی در کشور است. در مورد سرزمین، نهادهای مختلف تصمیم گیری می کنند بدون آنکه در تصمیم‌گیری‌ها هماهنگ باشند.
وی به عنوان مثال به منطقه جلفا اشاره نمود و گفت: در آن منطقه ایجاد دو منطقه آزاد در کنار یکدیگر باعث ایجاد یک رقابت ناخواسته شده، که خود مانع توسعه منطقه شده است.
وی در پایان سخنان به چند سند بالادستی در خصوص مدیریت منابع آب در آمایش سرزمین اشاره کرد.
در ادامه دکتر شهبازبگیان عضو هیات علمی گروه آمایش سرزمین دانشگاه به ضرورت استفاده از رویکرد سیستمی در آمایش منابع آب پرداخت و با اشاره به رویکردهای مختلف در خصوص روابط بین انسان و محیط به این موضوع اظهار داشت: بهترین رویکرد برای آمایش سرزمین استفاده از رویکرد مبتنی بر پویایی سیستم‌هاست که برگرفته از تفکر سیستمی است.
وی برای تبیین بهتر بحث به یک تحقیق صورت پذیرفته در منطقه سیستان پرداخت و با تشریح مکانیزم های هیدروپلیتیکی که منجر به مهار آب در کشور افغانستان شده و مدیریت منابع آب در منطقه را با پیچیدگی مواجه کرده است، اشاره کرد؛ براین مبنا ضرورت استفاده از آمایش منابع آبی را برای پایداری تبیین نمود.
ارزیابی گزینه‌های روی میز کشور با استفاده از رویکرد سیستمی برای افزایش‌تاب‌آوری نسبت به کاهش منابع آب از دیگر محورهای سخنرانی وی بود که بر این اساس چهار بسته سیاستی احداث آب شیرین اتمی در دریای عمان، افزایش بهره وری اقتصادی منابع آب مصرفی، خرید آب از کشور افغانستان و نهایتا بسته سیاستی تلفیقی را به لحاط الزامات اجرا، هزینه های اجرا و اثربخشی تا سال 2050 میلادی مورد بررسی قرار داد.
وی در پایان ساخت یک مدل سیستمی پشتیبان تصمیم برای سیاستگذاری در بخش آمایش منابع آب کشور را ضروری عنوان کرد.
دکتر ترابی مجری طرح مطالعاتی انتقال آب عمان و خلیج فارس در ابتدا با تاکید بر اهمیت تبیین بهتر موضوع، ادامه این سلسله نشستها با محوریت آمایش منابع آبی را ضروری دانست.
وی اشاره‌ای به رویکردهای مورد استفاده برای برآورد نیاز شرب و صنعت در مناطق مورد نظر برای انتقال آب از جنوب کشور به شمال کشور داشت و تصریح کرد: که بحث SEA در طرح انتقال آب از دریا به فلات مرکزی باید به این پرسش پاسخ دهد که چه حجمی از آب دریا و در کجاها میتوانیم برداشت کنیم؟
وی همچنین در خصوص عدم کارایی گزارش EIA در تحلیل اثرات زیست محیطی برداشت آب از دریای عمان و خلیج فارس مطالبی را عنوان کرد.
وی یاد آور شد: اکنون بیش از 6 میلیارد مترمکعب مجوز برداشت از آب دریا داده شده است که مبنای ارزیابی ندارد .همچنین شرح خدمات طرح مطالعات انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس به فلات مرکزی بدلیل عدم وجود شرح خدمات مطالعات SEA تهیه شده است.
در ادامه دکتر نوری مدیر تحقیقات سازمان مدیریت منابع آب ایران، در سخنانی ورود جدی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس به مقوله آمایش آب را تحسین نموده و اظهار داشت: با توجه به اهمیت علوم انسانی در بحث مدیریت منابع آب بهتر است همه دانشکده های علوم انسانی کشور وارد این مقوله شوند.
وی به حمایت وزارت نیرو از طرح های تحقیقاتی مبتنی بر آمایش آب اشاره نمود و دانشجویان دانشکده علوم انسانی را برای وارد شدن در این زمینه های تحقیقاتی تشویق کرد.
نوری کار تخصیص منابع آب در وزارت نیرو را یک کار آمایشی دانست و گفت: ذینفعان موظف هستند بر اساس پایداری سرزمین خود را با آن سازگار کنند.
مدیر تحقیقات سازمان مدیریت منابع آب ایران در پایان پاشنه آشیل آمایش سرزمین در ایران را بحث منابع آب مطرح نمود.
در پایان سخنرانی ها، نشست با یک پنل پرسش و پاسخ و عکس دست جمعی با حضار به پایان رسید.