چهارشنبه 9 اسفند 1396 1318

دانشگاه تربیت مدرس در میان برترین های دوازدهمین جشنواره فناوری نانو قرار گرفت

در پایان دوازدهمین جشنواره برترین‌های فناوری نانو از دانشگاه تربیت مدرس به عنوان دومین دانشگاه برتر در این حوزه تقدیر شد. همچنین در بخش 10 محقق برتر این جشنواره نیز، دکتر علی مرسلی عضو هیأت علمی دانشگاه معرفی و مورد تجلیل قرار گرفت.

دانشگاه تربیت مدرس در میان برترین های دوازدهمین جشنواره فناوری نانو قرار گرفت

دوازدهمین جشنواره برترین‌های فناوری نانو که روز هشتم اسفندماه برگزار شد، با تقدیر از 5 مؤسسه پژوهشی و دانشگاه برتر، 10 محقق برتر، یک محقق جوان برتر، 2 طرح نوآورانه برگزیده و 3 مجله برگزیده به کار خود پایان داد.
در دوازدهمین جشنواره برگزیدگان فناوری نانو که همزمان با افتتاحیه هفتمین کنفرانس بین‌المللی نانوساختارهای دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، در بخش 10 محقق برتر از دکتر علی مرسلی (رتبه پنجم) در حوزه سنتز چارچوب‌های فلز آلی متخلخل تقدیر شد. همچنین در بخش مؤسسات پژوهشی و دانشگاه های برتر نیز دانشگاه تربیت مدرس پس از دانشگاه تهران در جایگاه دوم قرار گرفت.
گفتنی است انتخاب 10 محقق برتر از میان 600 طرح مختلف و گزینش مؤسسات پژوهشی از میان 200 مرکز تحقیقاتی انجام شده بود و بخشی از شاخص‌های ارزیابی دارای رویکرد تجاری‌سازی و همکاری‌های صنعتی بود.