چهارشنبه 9 اسفند 1396 1848

برگزاری چهارمين کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران

چهارمین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران نهم اسفندماه با هدف گسترش مرزهای دانش فنی و تبادل نظر علمی-کاربردی در زمینه‌های مختلف بیوالکترو مغناطیس (بخش امواج غیریونیزان)، با حضور محققین، دانشجویان و صنعتگران کشور آغاز و به مدت دو روز با برگزاری سخنرانی ها و کارگاه های آموزشی ادامه دارد.

برگزاری چهارمين کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران

دکتر حسین نادری منش در مراسم افتتاحیه این کنفرانس به تشریح اهمیت بیوالکترومغناطیس؛ چالش ها و نگاهی به آینده پرداخت و گفت: چرخه ایده تا محصول اگر به درستی پیش نرود، دره ای به عنوان دره مرگ نوآوری بین ایده و محصول قابل استفاده، به وجود می آید. اگر بخواهیم دانش وارد فاز ثروت شود باید بودجه، ابزار، تکنولوژی، ... فراهم باشد.
وی از ایجاد چرخه ایده به عنوان بزرگترین چالش و بزرگترین فرصت نام برد.
تحریک مغناطیسی در تشخیص و درمان، تحریک الکتریکی مغناطیسی کارکردی FES , FNS ، الکترو مگنتوتراپی، منفذسازی الکتریکی و دارو درمانی الکتریکی، شبیه سازی و مدل سازی، ساز و کارهای جذب و برهم کنش، حساسیت سنجی الکترومغناطیسی و رادیوبیولوژی، برش نگاری امپدانسی، دارورسانی مغناطیسی، مغناطو نگاری، لیزر، دوزیمتری و اندازه گیری میدان ‌های الکترو مغناطیسی، ایمنی و آنالیز ریسک سلامت، استانداردها و سیاست، اثرات بیولوژیکی، فیزیولوژیکی و مطالعات اپیدمیولوژیکی، محیطی و عمومی، سازگاری الکترومغناطیسی، حفاظت در برابر میدان های الکترو مغناطیسی، تجهیزات تولید میدان و تابش، بیو مغناطیس، ذرات و مواد مغناطیسی، ثبت و تحریک الکتریکی در تشخیص و درمان (الکترودیاگنوسیس)، تشخیص و پایش مغناطیسی، جداسازی سلولی الکتریکی و مغناطیسی سلول و تخریب گرمایی و هایپرترمی مغناطیسی از محورهاي اين همايش مي باشد.
کارگاه های آموزش روش PCR، آموزش کشت سلول های بنیادین، آموزش کشت سلول های گیاهی و جانوری و همچنین آشنایی با نرم افزار کامسول؛ کاربرد در بیوالکترومغناطیس در حاشیه این کنفرانس برگزار می شود.
گفتنی است در این کنفرانس 25 مقاله در قالب سخنرانی و 18 مقاله در قالب پوستر از سوی اساتید و محققین ارائه خواهد شد.