دوشنبه 7 اسفند 1396 557

همایش بین المللی بررسی اندیشه های نعیم فراشری برگزار می شود

همایش بین المللی گفتگوی های فرهنگی ایران و بالکان؛ بررسی انديشه هاي نعیم فراشری (شاعر فارسی سرای آلبانی)

همایش بین المللی بررسی اندیشه های نعیم فراشری برگزار می شود

چهاردهم اسفندماه جاری در سالن اجتماعات شهید مطهری دانشگاه برگزار می شود.
دانشگاه تربیت مدرس با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، همایش بین المللی گفتگوی های فرهنگی ایران و بالکان را با محوریت بررسی اندیشه های نعیم فراشری و با هدف شناخت مواریث فرهنگی ایران و بالکان، آشنایی با شخصیت های موثر در حوزه فرهنگی ایران و بالکان و ایجاد بستر مناسب برای یافت زمینه های گفتگوی فرهنگی دوجانبه برگزار می کند.
محورهای این همایش شامل: نعیم فراشری و زبان و ادبیات فارسی، جایگاه نعیم فراشری در زبان، ادبیات و فرهنگ آلبانی، نعیم فراشری و عرفان و بصیرت، کارکرد سیاسی اجتماعی نعیم فراشری در جامعه آلبانی، بررسی دیدگاه نعیم شناسان درباره شخصیت و آثار نعیم فراشری، جایگاه نعیم فراشری در حوزه تحقیقات ایرانی و محورهای آزاد در خصوص آراء و آثار نعیم فراشری می باشد.
گفتنی است گروه زبان و ادبیات فارسی و گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس به همراه مرکز گفتگوهای فرهنگی ایران و بالکان، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، بنیاد سعدی، انجمن‌ علمی تاریخ، انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی، انجمن نقد ادبی ایران و آكادمي علوم آلباني، این همایش را به پاس خدمات فرهنگی نعیم فراشری و ترویج و گسترش گفتگوی فرهنگی ایران و کشورهای حوزه بالکان ، از ساعت 8 تا 18 روز دوشنبه 14 اسفندماه در سالن اجتماعات شهید مطهری دانشگاه برگزار می کنند.