یکشنبه 6 اسفند 1396 1106

راه اندازی دوره دکتری پیوسته مهندسی برق مخابرات- گرایش سیستم

در نشست سی ام بهمن ماه شورای دانشگاه، راه اندازی دوره دکتری پیوسته مهندسی برق مخابرات- گرایش سیستم به تصویب رسید.

راه اندازی دوره دکتری پیوسته مهندسی برق مخابرات- گرایش سیستم

در ابتدای این نشست دکتر احمدی رییس دانشگاه در سخنانی اظهار داشت: با توجه به رشد بی رویه حق الزحمه در بودجه دانشگاه، سنجش و واکاوی موضوع در دفتر بودجه صورت گرفت و مشخص شد قراردادهای پرسنلی و پیمانکاری به صورت موقت،ساعتی یا دائم که بدون کسب مجوز از معاونت پشتیبانی از سوی واحدهای مختلف، اعضای هیات علمی و برخی واحدهای اجرایی و خدماتی منعقد می شود سبب بروز مشکلاتی در دانشگاه گردیده است و تبعات حقوقی و مشکلات بیمه ای و ... در دراز مدت ایجاد خواهد کرد که تقاضامندیم روسای دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی در این زمینه ورود کنند و قراردادهایی از این نوع را در اختیار معاونت پشتیبانی قرار دهند تا پس از پالایش و اصلاح در خصوص آنها تصمیم گیری شود.
وی در ادامه بر لزوم پاسخگویی و مدیریت دانشکده ها تاکید کرد و گفت: دانشکده ها باید مدیریت اعضای خود را تقبل کنند و امور مربوط به حوزه دانشجویی و اعضای هیات علمی باید در سطح دانشکده برنامه ریزی و حل و فصل شده و به ستاد دانشگاه ارجاع داده نشود و با هماهنگی معاونت های ذی ربط مسائل مربوط در خود دانشکده ها تصمیم گیری و اقدام گردد.
در ادامه راه اندازی دوره دکتری پیوسته مهندسی برق مخابرات- گرایش سیستم از سوی دکتر مینایی مدیر دفتر برنامه ریزی، گسترش و بازنگری بررسی شد.
وی شناسایی و حمایت از استعدادهای درخشان و نخبگان و نوآوران علمی و فناوری و هدایت آنها به سمت اولویت های راهبردی کشور، ایجاد زمینه مناسب برای ارتقاء کیفی دوره های دکتری تخصصی، تسریع در تربیت نیروی انسانی متخصص، مبتکر و خلاق، توجه به تفاوت استعدادها و فراهم ساختن امکان شکوفایی استعدادهای درخشان و کمک به تقویت بنیه علمی دوره های تحصیلات تکمیلی را از دلایل توجیهی راه اندازی این رشته عنوان کرد.
وی تصریح کرد: شیوه نامه دوره دکتری پیوسته در جلسات گذشته شورای دانشگاه بر اساس آیین نامه وزارت علوم تصویب شد که در راستای آن شیوه نامه، سه رشته جهت راه اندازی در دانشگاه مطرح شد که در حال حاضر رشته مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم آماده شده و دو رشته دیگر برای تصویب به سال 97 موکول می شود.
دکتر مینایی در ادامه به اعضای هیات علمی گروه، وضعیت برنامه درسی پیشنهادی رشته، سابقه دوره در دانشگاه تربیت مدرس و سایر دانشگاه ها و طرح موضوع در کمیسیون برنامه ریزی جامع آموزشی و شورای آموزشی دانشگاه اشاره کرد.
پس از توضیحات دکتر مینایی و بررسی و تبادل نظر موضوع از سوی اعضای شورا، راه اندازی دوره دکتری پیوسته مهندسی برق مخابرات- گرایش سیستم با اکثریت آرا به تصویب رسید.