شنبه 5 اسفند 1396 535

برگزاری نشست تخصصی "نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توان افزایی زنان و دختران"

نشست تخصصی "تقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توان افزایی زنان و دختران" با حضور کارآفرینان زن فعال در این حوزه هشتم اسفندماه جاری برگزار می شود.

برگزاری نشست تخصصی

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، نشست تخصصی تقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توان افزایی زنان و دختران را با سخنرانی دکتر معصومه ابتکار (معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده)، مهندس جهرمی (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات)، مهندس شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت) و دکتر فیروز آبادی( رئیس مرکز ملی فضای مجازی) روز سه شنبه هشتم اسفندماه از ساعت 9:30 تا 13 در سالن شهید قندی وزارت ارتباطات برگزار می کند. حضور دانشگاهیان در این نشست آزاد است.