شنبه 5 اسفند 1396 514

برگزاری نشست سالانه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

نشست سالانه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شانزدهم اسفندماه در سالن اجتماعات شهید مطهری برگزار می شود.

برگزاری نشست سالانه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

نشست سالانه معاونت پژوهشی و فناوری با محوریت طرح تحول راهبردی دانشگاه، با حضور مسئولین، مدیران و کارشناسان این حوزه، روز چهارشنبه شانزدهم اسفندماه از ساعت 8 تا 10:30 در سالن اجتماعات شهید مطهری برگزار می شود.