شنبه 5 اسفند 1396 599

نشست هم اندیشی با عنوان " تکنوکراسی و سیاست گذاری اقتصادی در ایران به روایت رضا نیازمند"

کمیته فرهنگی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها نشست هم اندیشی با عنوان " تکنوکراسی و سیاست گذاری اقتصادی در ایران به روایت رضا نیازمند" را برگزارمی کند.

نشست هم اندیشی با عنوان

نشست هم اندیشی ارائه کتاب و نمایش فیلم مستند تکنوکراسی و سیاست گذاری اقتصادی در ایران به روایت رضا نیازمند با حضور مولف کتاب، دکتر سعیدی جامعه شناس صنعتی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران و ناشر کتاب، دوشنبه 7 اسفند ماه ساعت 13-15 در طبقه منفی یک اتاق شورای دانشکده فنی و مهندسی برگزار می شود.
در این نشست علمی- فرهنگی که مقارن با روز مهندسی می باشد، دکتر سعیدی مولف کتاب به همراه خدادوست مدیر انتشارات لوح فکر(ناشر کتاب) در دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها حضور خواهند یافت تا راوی دیدارهای الهام بخش خود با مرحوم دکتر رضا نیازمند باشند.
گفتنی است رضا نیازمند متولد 1300شمسی، دیپلمه از دارالفنون و دکتری مدیریت از آمریکا، گنجینه ای از اسرار توسعه صنعتی و اقتصاد سیاسی ایران پیش از انقلاب بود.
وی به عنوان معاون وزیر اقتصاد در دهه 40 شمسی به همراه دکتر عالیخانی، پایه گذار اقتصاد صنعتی ایران بودند. آنها با تاسیس سازمان مدیریت صنعتی و ایجاد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بستری را فراهم کردند که تولیدات داخلی جایگزین واردات محصولات خارجی شود. دکتر نیازمند امسال در سن 96 سالگی دارفانی را وداع گفت.