سه‌شنبه 10 بهمن 1396 995

نشست روسای دانشکده های منابع طبیعی در رابطه با جنگل های آموزشی پژوهشی دانشگاه ها

نشست مشترک روسای دانشکده های منابع طبیعی دانشگاه های تربیت مدرس، تهران، ساری و گرگان، هشتم بهمن ماه در محل دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی برگزار شد.

نشست روسای دانشکده های منابع طبیعی در رابطه با جنگل های آموزشی پژوهشی دانشگاه ها

این جلسه با محوریت موضوع جنگل های آموزشی پژوهشی واگذار شده به این دانشکده ها شکل گرفت و دکتر علیرضا ریاحی بختیاری رییس دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، دکتر حسین آذرنیوند رییس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران،دکتر شعبان شتایی جویباری رییس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دکتر مجید ذبیح زاده رییس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی و دکتر اکبر نجفی مدیر جنگل تحقیقاتی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع پرداختند.
در این نشست خاطر نشان شد مساحت کل جنگل های آموزشی و پژوهشی تحت مدیریت علمی دانشگاه ها حدود 15000 هکتار می باشد که کمتر از یک درصد کل مساحت جنگل های شمال کشور است و عملاً بعنوان آزمایشگاه های تخصصی با اهداف آموزشی و پژوهشی و تربیت نیروی متخصص و پشتوانه سازی نیروهای اجرایی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اداره می شوند ولی بر اساس مصوبه بند ف برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه های فوق الذکر مشمول ممنوعیت بهره برداری چوبی از درختان شمال کشور نیز شده اند. لیکن مقرر گردید با عنایت به رسالت دانشگاه ها در تربیت نیروی متخصص و به استناد ماده 58 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، برای واگذاری جنگل های مذکور در چارچوب طرح های مدیریت پایدار جنگل (اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی) تهیه شده از سوي دانشگاه ها و تحت نظارت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور رایزنی های لازم با وزارت جهاد کشاورزی صورت گیرد.