شنبه 30 دی 1396 636

بر لزوم درآمد زايي دانشگاه ها از طريق ارزش آفريني تاكيد شد

در سي امين نشست مديران گروه هاي آموزشي دانشگاه كه 27 بهمن ماه برگزار شد،‌ دكتر علينقي مشايخي عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف بر لزوم درآمدزايي دانشگاه ها از طريق ارزش آفريني تاكيد كرد.

بر لزوم درآمد زايي دانشگاه ها از طريق ارزش آفريني تاكيد شد

دكتر مشايخي ع در اين نشست طی سخناني اظهار داشت: چالش اصلي دانشگاه هاي ايران در دهه هاي آينده، عدم توازن ميان درآمد و هزينه آنهاست و دانشگاه ها چند سالي است كه از فقر بودجه اي و مالي رنج مي برند كه اين امر به كيفيت آنها آسيب مي زند.
وي افزود: بررسي دانشگاه هاي معتبر جهان نشان مي دهد هزینه هر دانشجو در سال چند برابر هزينه سرانه كشور می باشد و در ايران بودجه سرانه هر دانشجو كمتر از درآمد سرانه است و اين بدان معناست كه ما در حال خاموش كردن موتور توليد علم و فناوري هستيم.
دكتر مشايخي خاطر نشان كرد: در حال حاضر در دانشگاه هاي دنيا درآمد ناشي از سرمايه گذاري عملياتي رو به افزايش است و درآمد ناشي از كمك هاي دولتي در حال كاهش مي باشد.
وي ادامه داد: ما چاره اي نداريم به جز اينكه به ارزش آفريني توجه كنيم و بابت آن درآمد كسب نماييم تا بتوانيم دانشگاه را زنده نگه داريم. ما بايد هدف ها و استراتژي هاي توسعه كشور را بفهميم و چالش هاي علم و فناوري را شناسايي كرده و بتوانيم براي آنها هدف گذاري كنيم. همچنين ارتباط بنگاه هاي اقتصادي با مراكز دانشگاهي و دولت بايد هماهنگ شود تا دانشگاه ها ارزش ايجاد كنند و از اين روند رو به سقوط كيفيت آموزش عالي جلوگيري كنند.