دوشنبه 25 دی 1396 858

دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی منطقه 1 کشور انتخاب شد

در نشست مديران روابط عمومي دانشگاه ها و مراكز پژوهشي منطقه يك كشور ، دكتر محمد محسن صدر مدير روابط عمومي دانشگاه پيام نور به عنوان دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و فناوری منطقه 1 کشور انتخاب شد.

دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی منطقه 1 کشور انتخاب شد

در ابتداي اين نشست كه بيست و پنجم دي ماه به ميزباني دانشگاه تربيت مدرس برگزار شد، محمد حسن نصرتي مدير روابط عمومي دانشگاه ضمن خوشامدگويي به حاضران در جلسه ابراز اميدواري كرد: در اين نشست بتوانيم با انتخاب يك دبير قوي و شايسته، روابط عمومي دانشگاه هاي منطقه يك كشور را به دوران اوج ارتباطي برسانيم.
در ادامه دكتر عبدالهي نژاد مدير كل روابط عمومي وزارت علوم در سخناني با تاكيد بر اهميت روابط عمومي دانشگاه هاي منطقه يك كشور اظهار داشت: فعال شدن روابط عمومي هاي دانشگاه هاي منطقه يك كشور مي تواند نقش مهمي در بازنمايي و انتشار بهتر اخبار مربوط به دستاوردها و خدمات ساحت علم و فناوري داشته باشد و قطعا پوياتر و فعال و با نشاط شدن دانشگاه هاي اين منطقه بهتر مي تواند برنامه هاي سطوح بالاي وزارت علوم را به منصه ظهور برساند.
وي افزود: ما بخشي از وب سايت وزارت علوم را براي بازتاب وسيع تر اخبار دانشگاه ها اختصاص داده ايم و اميدواريم مديران روابط عمومي دانشگاه ها نيز به واسطه تماس مستقيم با دانشمندان و نخبگان و نزديكي به كانون ها و نواحي خبرساز با ما همكاري بيشتري داشته باشند و اخبار خود را صورت به روز براي ما ارسال نمايند تا وب سايت وزارت علوم به مرجع اصلي اخبار حوزه علم و فناوري تبديل شود. همچنين 50 درصد اخبار كانال تلگرامي وزارت علوم نيز مربوط به اخبار دانشگاه است تا بتوانيم روحيه خودباوري،‌ اميد به آينده و دستاوردهاي شگرفي كه از سوي محققان كشور صورت مي گيرد را به نحو مطلوب منعكس نماييم.
در ادامه مديران ورابط عمومي حاضر در جلسه به بيان نظرات و ديدگاه هاي خود پرداختند.
در پايان نشست نيز پس از انجام راي گيري ، دكتر محمد محسن صدر مدير روابط عمومي دانشگاه پيام نور به عنوان دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و فناوری منطقه 1 کشور انتخاب شد.