شنبه 23 دی 1396 1101

سمينار علمي كاربردي "درس هایی از زلزله هاي اخیر کشور" برگزار مي شود

سمينار علمي كاربردي "درس هایی از زلزله هاي اخیر کشور " به همت دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست برگزار مي شود.

سمينار علمي كاربردي

اين سمينار علمي روز سه شنبه 26 دي ماه از ساعت 8:30 تا 12 در سالن اجتماعات استاد مطهري دانشگاه برگزار خواهد شد.
در اين مراسم دکتر حمزه شکیب استاد دانشگاه تربیت مدرس در خصوص عملکرد سیستمهاي سازه اي ساختمانی در کاهش خسارات مالی ناشی از زلزله، دکتر حمید زعفرانی دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله درباره قابل پیش بینی بودن يا نبودن زلزله و خطر زلزله در ایران، دکتر علی اکبر آقاکوچك استاد دانشگاه تربیت مدرس درباره سیر تحولات طراحی و مقاوم سازي ساختمانها در برابر زلزله در ایران، دکتر کامبد امینی حسینی دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در خصوص چالشهاي مدیریت بحران زلزله در ایران و ارائه راهکارهاي اجرایی براي بهبود وضعیت موجود سخنراني خواهند كرد.
نشست تخصصی و پرسش و پاسخ از ديگر برنامه هاي اين سمينار علمي خواهد بود.