یکشنبه 17 دی 1396 1136

نشست مدیران مالی دانشگاه‌های سطح یک کشور به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس

نشست «شورای راهبری توسعه روش های نوین مالی» با حضور مدیر کل امور مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مدیران مالی دانشگاه‌های سطح یک کشور، سیزدهم دی ماه به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

نشست مدیران مالی دانشگاه‌های سطح یک کشور به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس

در ابتدای این نشست دکتر محمدزاده معاون پشتیبانی و منابع انسانی ضمن معرفی اجمالی دانشگاه تربیت مدرس، برگزاری نشست مدیران مالی دانشگاه های برتر کشور را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: مدیران مالی دانشگاه های سطح یک کشور در حالیکه ممکن است برای حل مسائل پیش رو از راه های مختلف استفاده کنند و تجربیات متفاوتی داشته باشند اما همگی دارای مسائل مشترک هستند. بی شک برگزاری این نشست که با جدیت هر 15 روز یک بار اتفاق می افتد، سبب خواهد شد که مدیران مالی از تجربیات یکدیگر بهره مند شوند و با ایجاد همانگی در امور بتوانند مسائل موجود را سریعتر و بهتر حل و فصل کرده و حدالامکان در چارچوب ضوابط و مقررات، یکسان عمل کنند.
وی از مدیران مالی دانشگاه ها به عنوان افراد خاص که دارای توانمندی های ویژه هستند یاد کرد و افزود: مدیران مالی دانشگاه ها از یکسو با قوانین و مقررات، ضوابط و آئین نامه ها مواجه هستند و از سوی دیگر با خواسته های متفاوت که رو به افزایش است روبرو می شوند. در سال های اخیر نیز با کمبودهای موجود، فشار بیشتری به مدیران مالی دانشگاه ها وارد شده است. این جلسات و ماحصل آنها می تواند در بهبود مسائل و رفع مشکلات بسیار تأثیر گذار باشد.
در ادامه مهندس خاکسار مدیر امور مالی دانشگاه نیز به سابقه ایجاد تشکل مدیران مالی دانشگاه های کشور در سال های 84 و 85 اشاره کرد و گفت: این جلسات که در دانشگاه های تهران برگزار می شد و از طریق ویدئو کنفرانس دانشگاه های شهرهای دیگر نیز در آنها مشارکت داشتند، زمینه تشکیل شورای راهبری توسعه و روش های نوین مالی را فراهم کرد. گردهمایی مدیران مالی دانشگاه های کشور، تشکلی ساختارمند با حضور افراد خبره در کارگروه های مختلف شد که با برگزاری جلسات دوره ای در دانشگاهها و وزارت علوم، تأثیرات بلند مدت و بسزایی در بهبود مسائل مالی دانشگاه های کشور خواهد گذاشت.
در بخش دیگری از نشست «شورای راهبری توسعه روش های نوین مالی»، دکتر سحابی ذیحساب و مدیر کل امور مالی وزارت علوم، با تأکید بر اهمیت استفاده از خرد جمعی به عنوان اساس توسعه کشور، اظهار داشت: اساس توسعه هر کشور بر استفاده از خرد جمعی بنیان گذاشته می شود. استفاده از خرد جمعی در سطوح مختلف و ایجاد هماهنگی، باعث بروز توفیقات در تمامی زمینه ها خواهد شد. در حوزه مالی نیز وضع به همین منوال است. در واقع یکی از اهداف تشکیل شورا در 3 سال اخیر استفاده از خرد جمعی و جلب مشارکت افراد آگاه و با تجربه بوده است.
وی تصریح کرد: مدیریت به معنای استفاده کردن از تمام ظرفیت های انسانی، مادی و معنوی در راستای رسیدن به اهداف است. ما در وزارت علوم از منابع انسانی بسیار قوی برخورداریم اما در عمل با مشکلات در حوزه مدیریت مالی مواجه هستیم.
دکتر سحابی خاطر نشان کرد: هر شورایی که تشکیل می شود باید دارای پیام باشد و پیام «شورای راهبری توسعه روش های نوین مالی» این است که اگر مقامات ارشد و مسئولین حمایت نکنند، توسعه ساختارهای مالی اتفاق نمی افتد. وزیر علوم و معاون اداری مالی وزیر تاکنون پیگیری و حمایت های خوبی انجام داده اند، اما این شورا از معاونین اداری مالی دانشگاه های کشور نیز تقاضای حمایت دارد و امیدوار است که ماحصل و خروجی نشست های مدیران مالی در جلسات معاونین اداری مالی دانشگاه ها و حتی در جلسات رؤسای دانشگاه ها نیز مطرح و پیگیری شود و از گزارش آنها استفاده گردد.
وی افزود: اگر افراد توانمند در حوزه امور مالی حمایت نشوند و برنامه های اعضای شورا که با شور و پویایی ارائه می شود مورد توجه قرار نگیرد، این شورا به سرمنزل مقصود نمی رسد و به جایگاه واقعی خود دست نخواهد یافت.
دکتر محمد زاده نیز ضمن استقبال از پیشنهاد دکتر سحابی در خصوص ارائه خروجی نشست های «شورای راهبری توسعه روش های نوین مالی» در جلسات معاونین اداری مالی دانشگاه های سطح یک کشور، بر لزوم پشتیبانی و حمایت از این شورا و استفاده از خرد جمعی تأکید کرد.
در ادامه این نشست، بحث هم اندیشی و هم فکری در مورد تجربیات دانشگاه های عضو در اجرای حسابداری تعهدی توسط دانشگاه فردوسی ارائه شد. همچنین نحوه انجام مصارف و منابع شورا و مسائل جاری دانشگاه ها (اوراق تعمیر و تجهیز، چگونگی پرداخت ایام زایمان، بازنشستگی اعضای مشمول قانون تأمین اجتماعی و ...) به عنوان مباحث دیگر جلسه مطرح و مورد تبادل نظر قرار گرفت.