شنبه 9 دی 1396 541

تهيه دستورالعمل نحوه مديريت زمان هاي بحراني و بلاياي طبيعي در دانشگاه

نشست شوراي دانشگاه با حضور رييس،‌ معاونان و روساي دانشكده ها چهارم دي ماه در سالن شوراي دانشگاه برگزار شد.

تهيه دستورالعمل نحوه مديريت زمان هاي بحراني و بلاياي طبيعي در دانشگاه

در اين نشست دكتر احمدي رييس دانشگاه به انتخاب دكتر ذگردي به عنوان قائم مقام PMO مركزي طرح تحول راهبردي اشاره و اظهار داشت: ما در فاز چهارم طرح تحول راهبردي به سراغ دانشكده ها مي رويم كه مالكيت برخي روال ها را به دانشكده ها منتقل كنيم. به دليل برخي از مشكلات مالي موجود، مبلغ تقاضا شده مصوب هيات امنا و سازمان مديريت براي طرح تحول راهبردي دانشگاه محقق نشد، اما قطعا اين طرح را با دقت پيگيري و اجرا خواهيم كرد. بودجه اي كه در سال جاري براي طرح تحول داريم بودجه ناچيزي است كه بخش زيادي از آن با اصلاح روال هاي مديريتي محقق مي شود و بخش هزينه ‌بر آن را به سال 97 موكول كنيم.
وي با اشاره به كمك دانشگاه براي ساخت يك مدرسه در منطقه زلزله زده سرپل ذهاب تصريح كرد: دانشگاه تربيت مدرس تجربه كمك به ساخت و بازسازي مدرسه اي در منطقه بم را داشته است و اكنون نيز با كمك همه دانشگاهيان اقدام به ساخت يك مدرسه مجهز در منطقه سرپل ذهاب خواهد كرد تا بتوانيم پيام ياري خود را به دانش آموزان آن منطقه آسيب ديده برسانيم و اثر دراز مدت فرهنگي در آن منطقه داشته باشيم.
وي با اشاره به زلزله اخير در شهر تهران اظهار داشت: برنامه مديريت بحران و كنترل شرايط اضطراري در دانشگاه در سال هاي قبل تهيه شده بود كه به صورت عملياتي به اجرا در نيامد. دستورالعمل نحوه مديريت زمان هاي بحراني به ويژه بلاياي طبيعي بايد به صورت پوستر و آموزش براي همه واحدهاي دانشگاه آماده شود تا در زمان بروز مشكلات هر كس به وظيفه خود آگاه باشد. در كشور نيز بايد با مديريت صحيح از ايجاد نگراني در مردم جلوگيري شود و در شهرهاي بزرگ مقاوم سازي ساختمان ها صورت گيرد كه اين كار چند دهه زمان خواهد برد و بايد كشور در اين زمينه به صورت جدي كار كند تا ساختمان ها به درجه ايمني قابل قبولي برسد.
در اين نشست همچنين فرشته صادق پور و امير ضيا لامع دو عضو جديد نماينده دانشجويان در شوراي دانشگاه،‌ معرفي و از اعضاي پيشين نيز تقدير و تشكر به عمل آمد.