یکشنبه 3 دی 1396 1138

دانشگاه بايد تحولات سياسي جهان را بررسي و براي برون رفت از آن راهكار ارائه دهد

دكتر محمد تقي احمدي در نشست اخیر شوراي دانشگاه،‌ بر نقش مهم دانشگاه بر مطالعه و بررسي تحولات عرصه سياست جهاني و ارائه راهكار مناسب براي برون رفت از آن تاكيد كرد.

دانشگاه بايد تحولات سياسي جهان را بررسي و براي برون رفت از آن راهكار ارائه دهد

دكتر محمد تقي احمدي رييس دانشگاه در سخناني با اشاره به تحولات اخير در عرصه سياست جهاني گفت: تحولاتي كه در رفتار و ساختار حكومت آمريكا مشاهده مي كنيم بيانگر اتفاقات بزرگي براي آينده جهان است كه ممكن است در نهايت سبب فروپاشي آنان شود و موضع گيري آمريكا در خصوص فلسطين با ايجاد تحولاتي در منطقه مي تواند در تاريخ بين المللي و تاريخ معاصر اثرگذار باشد. سقوط اخلاقي حكومت،‌ توسعه فرهنگ دروغ و نادرستي براي هر تمدن و كشوري همانند زهر است كه اين موارد در اين روزها در حكومت آمريكا مشاهده مي شود و روشنفكران و متفكران آمريكايي در اين زمينه ابراز نگراني كرده اند و اين امر براي امنيت و صلح جهاني نيز خطرناك خواهد بود.
وي تاكيد كرد: اينها مواردي است كه شايسته مطالعه و بررسي در دانشگاه ها است و ما مي توانيم اقداماتي فراتر از اعلاميه و ابراز انزجار نيز در دانشگاه داشته باشيم و در اين زمينه ها به بحث هاي علمي عميق بپردازيم و براي برون رفت از اين شرايط تدبير كنيم. علوم انساني و دانشكده ها و گروهاي مرتبط با سيستم هاي انساني و اجتماعي بايد در اين راستا فعاليت نمايند و بايد بتوانيم راهكارهاي مناسبي را براي حفظ امنيت و ‌داشتن جامعه سالم و آرماني در جمهوري اسلامي ارائه كنيم و دانشگاه ايراني _اسلامي در حال حاضر بايد به اين امور توجه كند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: بر اساس مطالعات تحليلي كه در دو ماه اخير از سوي هيات رييسه دانشگاه صورت گرفت متوجه شديم بخشي از شاخص هاي بودجه دانشگاهي كشور در مورد دانشگاه تربيت مدرس از سوي سازمان مديريت و برنامه به درستي عمل نشده و پيگيري هاي جدي از سوي دانشگاه در زمينه مدل بودجه دانشگاهي صورت گرفت و جلسات بسياري با مسئولان سازمان مديريت برگزار گرديد و براي بودجه 97 بخش قابل توجهي از آن مشكلات اصلاح شد.
وي افزود: هزينه سرانه هر دانشجو بيش از 30 ميليون تومان است و هر دانشجو كه در دوره سنوات اضافي و بيش از حد مجاز در دانشگاه بماند هيچ بودجه اي به آن تعلق نمي گيرد و دانشگاه بايد از بودجه خود براي آن دانشجو هزينه كند. دانشجويان داراي اضافه سنوات به عنوان يكي از عوامل جدي افت توان مالي دانشگاه هستند و هيات رييسه تصميم گرفته است براي اتمام دوره هاي تحصيل دانشجويان در سنوات مجاز،‌ اقدامات اجرايي را از ترم آينده آغاز كند. ما از طريق بررسي آمار پرونده هاي رسيده به كميسيون موارد خاص، متوجه شديم كدام دانشكده ها،‌ گروهها و اساتيد بيشترين آمار ارجاع به اين كميسيون را داشته اند كه بايد با مديريت صحيح بتوانند اين مشكل را رفع نمايند تا هم ظرفيت خالي براي دانشگاه ايجاد شود و فضا براي بهره برداري ساير دانشجويان فراهم گردد و هم فرهنگ نظم در كار و زندگي در بين دانشجويان شكل گيرد.
در ادامه اعضاي شورا به بيان نظرات و ديدگاه هاي خود در خصوص مسائل مختلف دانشگاه پرداختند.
در ادامه شیوه نامه های پیشنهادی پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان(برگزیدگان علمی) در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی از سوي دكتر هاشمي مدير دفتر همكاري هاي آموزشي و آزمون مطرح شد و برخي از اصلاحات انجام شده روي آن براي انتخاب بهتر و بهينه برگزيدگان علمي در دانشگاه ارائه و در نهايت شيوه نامه اصلاحي جديد با اكثريت آرا به تصويب رسيد.