چهارشنبه 29 آذر 1396 770

برگزاری اولین دوره تأمین مدرس آموزش زبان فارسی مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی

دورۀ تکمیلی آموزش زبان فارسی ویژه مدرسان، 18 تا 23 آذرماه در مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی برگزار شد.

برگزاری اولین دوره تأمین مدرس آموزش زبان فارسی مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی

این کارگاه آموزشی به مدت 50 ساعت و با حضور استادان مجرب این رشته و در 9 موضوع تخصصی شامل روش‏های آموزش ادبیات فارسی به غيرفارسي ‏زبانان، آشنایی با نظام دستور زبان فارسی و زبان‏شناسی، آزمون‌سازی زبان فارسی، روش تدریس مهارت¬های چهارگانه زبانی، آشنايي با ويژگي‏هاي زبان گفتاري فارسي، تحلیل خطاهای زبانی فارسی¬آموزان، بررسی منابع آمورشی زبان فارسی، روش¬ها و فنون تدريس زبان فارسي به غيرفارسي‏زبانان و روش‏های بهره¬گیری از تکنولوژی آموزشی در تدریس زبان برگزار شد.