چهارشنبه 29 آذر 1396 736

تقدير از معاون پيشين پژوهشي وزارت علوم و توديع و معارفه مديران دفتر همكاري هاي علمي و بين المللي و بودجه

در نشست بيستم آذرماه شوراي دانشگاه، تقدير ‌از معاون پيشين پژوهشي وزارت علوم و توديع و معارفه مديران دفتر همكاري هاي علمي و بين المللي و برنامه و بودجه دانشگاه انجام شد.

تقدير از معاون پيشين پژوهشي وزارت علوم و توديع و معارفه مديران دفتر همكاري هاي علمي و بين المللي و بودجه

دكتر وحيد احمدي معاون پيشين پژوهشي وزارت علوم و مشاور وزیر و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در اين نشست اظهار داشت: خوشبختانه فضاي رقابتي خوبي در دانشگاه ها فراهم و استانداردها عوض شده است. دانشگاه دفاترR&D ايجاد كرده اند و ديگر دانشگاه ها صرفا به توليد مقاله بيشتر فكر نمي كنند. نرخ رشد علمي صرفا به تعداد مقاله نيست و در حال حاضر در دانشگاه ها ايجاد اكوسيستم ارتباط با متقاضي و جامعه، مشاركت صنعتي، مشاركت در حوزه هاي علوم انساني و ... ايجاد شده است كه اميدواريم اين فضا در دانشگاه ها هرچه بيشتر رشد يابد.
در ادامه دكتر خاجي مدير پيشين دفتر همكاري هاي علمي و بين المللي در سخناني تصريح كرد: فعاليت اين دفتر طي سه سال گذشته اوج گرفت و با توجه به رويكرد دانشگاه در خصوص بين المللي شدن و ارتباطات بيشتر بين المللي،‌ شوراي بين الملل تشكيل شد و اقدامات خوبي در جهت ارتباطات بين المللي دانشگاه صورت گرفت. فعاليت هاي عمده اين دفتر در 2 حوزه امور سياست گذاري و امور اجرايي و عملياتي تعريف مي شود كه در بحث سياست گذاري چند شيوه نامه مهم تدوين شد و در امور اجرايي نيز هيات هاي مختلفي در سطوح مختلف به منظور شركت در سخنراني ها گوناگون در دانشگاه حضور يافتند و طي 2 سال اخير بيش از 300 نفر از اساتيد و دانشجويان خارجي در دانشگاه تربيت مدرس حضور پيدا كردند و همايش هايي در تراز بين الملي در دانشگاه برگزار شد. همچنين برگزاري دوره هاي آموزشي و كارگاه هاي علمي مشترك و پروژه HORIZON 2020 از جمله اقدامات صورت گرفته در دفتر همكاري هاي علمي و بين المللي بود.
رييس دانشگاه در ادامه ضمن تشكر از زحمات مهندس محمود بواشيه در زمان تصدي مديريت برنامه و بودجه دانشگاه خاطر نشان كرد: مهندس بواشيه حدود 7 سال مديريت بودجه دانشگاه را بر عهده داشتند و با زحمات شبانه روزي و حضور در مذاكرات با سازمان برنامه و بودجه و پيگيري هاي بسيار زياد و حتي كمك به مسائل عمراني دانشگاه و ارتباط با شهرداري ها گام هاي مثبتي را در امر بودجه دانشگاه برداشتند و در حال حاضر سرپرستي دفتر برنامه و بودجه دانشگاه به دكتر اصلاحچي سپرده شده است و آقاي بواشيه همچنان در دفتر بودجه دانشگاه به عنوان فردي با تجربه و پيگير، كمك و مشاوره خواهند داد.
در پايان نشست، رييس دانشگاه ضمن اعلام ابقاء روساي دانشکده های علوم پزشکی و حقوق، احكام دكتر سعيدي و دكتر اصلاحچي و لوح تقدير دكتر احمدي،‌ دكتر خاجي و مهندس بواشيه را به آنان اهدا نمود.