یکشنبه 26 آذر 1396 817

دستاوردهای طرح تحول راهبردی دانشگاه در حوزه پژوهشی و فناوری تشریح شد

مراسم گرامیداشت روز پژوهش با شعار "کیفیت و خلاقیت در پژوهش و فناوری، ضامن مرجعیت علمی و اقتدار ملی" 26 آذرماه با حضور هیأت رئیسه، مسئولین، مدیران پژوهشی، اساتید، دانشجویان و برگزیدگان پژوهشی دانشگاه در سالن اجتماعات شهید مطهری برگزار شد.

دستاوردهای طرح تحول راهبردی دانشگاه در حوزه پژوهشی و فناوری تشریح شد

در ابتدای این مراسم دکتر علی جعفریان دهکردی، مدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاه ها به ارائه گزارش دستاوردهای طرح تحول راهبردی دانشگاه در حوزه پژوهش و فناوری پرداخت و گفت: طرح تحول راهبردی در حوزه پژوهش در افق1404 در راستای 4 اولویت اصلی 16 روال یا کلان پروژه از 37 روال راهبردی دانشگاه را به خود اختصاص داد و از ابتدای مهرماه سال 95 اجرای آن آغاز شد.
دکتر جعفریان در اشاره به دستاوردهای موج اول طرح تحول راهبردی دانشگاه اظهار داشت: در موج اول 10 بسته موفقیت در 7 روال راهبردی در حوزه پژوهشی اجرا شد که 2 بسته موفقیت در مدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاه ها، 2 بسته در دفتر پژوهش های کاربردی و فناوری، 3 بسته در مرکز فناوری اطلاعات، 2 بسته در انتشارات دانشگاه و یک بسته در مدیریت کتابخانه مرکزی به اجرا درآمد. بسته های موفقیت موج اول 40 درصد تحولی و 60 درصد کایزنی (بهبودی) بودند.
وی افزود: در موج دوم طرح تحول راهبردی 27 بسته موفقیت که 60 درصد تحولی و 40 درصد آنها کایزنی بود در حوزه پژوهشی اجرا شد. در موج دوم 14 بسته در مدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاه ها، 3 بسته در دفتر پژوهش های کاربردی و فناوری، 3 بسته در مرکز فناوری اطلاعات، 3 بسته در انتشارات دانشگاه و یک بسته در مدیریت کتابخانه مرکزی انجام و خاتمه یافت.
مدیر PMO معاونت پژوهشی با اشاره به موج سوم طرح تحول راهبردی دانشگاه که از مهرماه 96 آغاز گردیده است گفت: در حال حاضر 24 بسته موفقیت در حوزه پژوهشی در حال اجرا و پیگیری است که 18 مورد از آنها در ستاد معاونت پژوهشی و 4 بسته در دانشکده ها، یک بسته فراگیر از مراکز پژوهشی و پژوهشکده ها و یک بسته از پردیس بین الملل دانشگاه در حال انجام است. در طراحی بسته های موفقیت موج سوم سعی شد تا به تحولی بودن آنها بیش از پیش توجه شود و از این رو 71 درصد بسته ها تحولی و 29 درصد کایزنی می باشند.
دکتر جعفریان در ادامه به تشریح برنامه عملیاتی دانشگاه برای ارتقاء به تراز بین المللی پرداخت و ضمن اشاره به شاخص های آموزشی و پژوهشی و مقایسه ی آنها در سال های 93، 94 و 95، عملکرد دانشگاه را در این شاخص ها بررسی کرد و از امضاء قرارداد مربوط به برنامه ارتقاء تراز دانشگاه توسط دکتر احمدی و عودت آن به وزارت علوم خبر داد.
وی در پایان هسته های پژوهشی منتخب در موج دوم طرح تحول راهبردی دانشگاه را معرفی کرد.