یکشنبه 19 آذر 1396 948

یازدهمین جلسه مجمع عمومی شورای صنفی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه برگزار شد

یازدهمین جلسه مجمع عمومی شورای صنفی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه، نوزدهم آذرماه با هدف ارائه گزارش فصلی شورای مرکزی برگزار شد.

یازدهمین جلسه مجمع عمومی شورای صنفی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه برگزار شد

در این نشست یوسفی رئیس شورای مرکزی صنفی، از اعضای مجمع خواست ضمن درک متقابل از سازمان به ارائه پیشنهادها و راهکارها در راستای حل مشکلات کارکنان بپردازند.
وی شورای صنفی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه را بازوی مشورتی توصیف کرد که در بحث اجرایی دارای توان بالایی است و باید با تلاش جمعی اعضا، انجام مکاتبات، تغییر آئین نامه و.... جایگاه خود را ارتقاء داده و برای حل مشکلات و حفظ شأن و شئونات کارکنان گام های مؤثرتری بردارد.
رئیس شورای مرکزی صنفی همچنین در خصوص بحث بودجه، معوقات کارکنان و خدمات رفاهی دانشگاه برای پرسنل به ارائه توضیحاتی پرداخت.
در ادامه این نشست لزوم تعیین امور ضروری و دارای اولویت جهت پیگیری توسط شورای صنفی، بحث ضرورت حضور نمایندگانی از شورای صنفی در جلسات شورای دانشگاه، شورای اداری- مالی و شوراهای دیگر که با امورکارکنان مرتبط می باشد، مسائل پیرامون ارتقاء و رتبه کارکنان دانشگاه و اعمال مدارک تحصیلی آنان مطرح و مورد تبادل نظر قرار گرفت.
در پایان یازدهمین جلسه مجمع عمومی شورای صنفی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه مقرر شد آمار مشخص و شفاف از مطالبات قانونی کارکنان غیر هیأت علمی از سوی مدیریت امور اداری به همراه اعلام برنامه و زمان مشخص اجرای این مطالبات به شورای صنفی اعلام شود. همچنین در این نشست مصوب شد که شورای صنفی جلساتی را به منظور تعامل بیشتر با کارکنان بطور فصلی برگزار کند.