یکشنبه 19 آذر 1396 1374

طرح آزمایشی ارزشیابی دانشجویی در سیستم گلستان آغاز می شود

در نشست مدیر دفتر امور هیأت علمی دانشگاه و دانشجویان دانشکده های علوم زیستی و مهندسی صنایع و سیستم ها، که هجدهم آذرماه در سالن اجتماعات شهید چمران برگزار شد، طرح آزمایشی ارزشیابی دانشجویی در سیستم گلستان تشریح شد.

طرح آزمایشی ارزشیابی دانشجویی در سیستم گلستان آغاز می شود

در نشست مدیر دفتر امور هیأت علمی دانشگاه و دانشجویان دانشکده های علوم زیستی و مهندسی صنایع و سیستم ها، که هجدهم آذرماه در سالن اجتماعات شهید چمران برگزار شد، طرح آزمایشی ارزشیابی دانشجویی در سیستم گلستان تشریح شد.
دکتر سید جواد مولی، مدیر دفتر امور هیأت علمی دانشگاه، ارزشیابی آموزش و تدریس اساتید را بسیار با اهمیت توصیف کرد و گفت: هدف اصلی دانشگاه تربیت نیروی انسانی متخصص برای آینده کشور است. اگر آموزش را یک محصول قلمداد کنیم و دانشجو را اصلی ترین مشتری این محصول بدانیم، باید بازخوردی از نحوه تدریس و کیفیت آموزش از طرف دانشجویان دریافت کنیم تا مشخص شود که آیا این آموزش در راستای نیازها و در جهت انتظارات دانشجویان بوده است یا خیر؟
وی افزود: هدف از ارزشیابی، ارتقاء کیفیت آموزش است. ارزشیابی تدریس اساتید دارای مراحل مختلفی است که ارزشیابی دانشجویی اولین لایه ی این ارزشیابی ها می باشد و از اهمیت بسیاری نیز برخوردار است. ارزشیابی دانشجویی در ارتقاء و ترفیع سالانه اساتید، تمدید قرارداد اساتید پیمانی، دعوت مجدد و تمدید دعوت اساتید مدعو نقش بسزایی دارد.
دکتر مولی در تشریح اهداف طرح آزمایشی ارزشیابی دانشجویی گفت: این طرح 3 هدف عمده را پیگیری می کند. اولین هدف فرهنگ سازی برای دانشجو و استاد است که اهمیت و نقش ارزشیابی و پر کردن فرم های مورد نظر را جدی گرفته و آن را به موقع انجام دهند. دومین هدف این طرح انجام منصفانه ارزشیابی از طرف دانشجویان است که صرف نظر از ارتباط خوب یا بد با استاد، فرم ها ارزشیابی را برای اثرگذاری در کیفیت تدریس و آموزش پر کنند. سومین هدف نیز محرمانه بودن ارزشیابی است. این اطمینان را به دانشجویان می دهم که هیچکس به ارزشیابی دسترسی ندارد و از نتایج آن در راستای ارتقاء آموزش استفاده خواهد شد.
وی در ادامه تصریح کرد: این طرح در سه داانشکده بصورت آزمایشی انجام می شود که در دانشکده علوم پزشکی آغاز شده و در دو دانشکده علوم زیستی و مهندسی سیستم ها و صنایع نیز از فردا 19 آذرماه شروع و به مدت یک هفته در سیستم گلستان ادامه دارد.
دکتر مولی خاطر نشان کرد: ارزشیابی ها معمولا در پایان هر ترم انجام میشد اما در اجرای این طرح آزمایشی به دلیل فشردگی کار دانشجویان در پایان نیمسال تحصیلی و استرس امتحانات پایانی ترم، ارزشیابی به اواسط نیمسال تحصیلی منتقل شد.
مدیر دفتر امور هیأت علمی دانشگاه با اشاره به الویت سرآمدی همه جانبه در کیفیت به عنوان یکی از الویت های اصلی طرح تحول راهبردی دانشگاه بر سرآمدی در آموزش تأکید کرد و گفت: در راستای سرآمدی در آموزش، ارزشیابی دارای اهمیت بسیار است. اگر بخواهیم سطح آموزش، تدریس و پتانسیل علمی اساتید ارتقاء یابد، باید نقاط ضعف سیستم آموزشی شناسایی و برطرف شده و نقاط مثبت تقویت شوند. به همین دلیل در طرح تحول راهبردی به ارزشیابی بهای بیشتری داده شد تا به سوی اهداف عالی دانشگاه حرکت کنیم.
وی اضافه کرد: ارزشیابی دانشجویی در قالب این طرح، تنها ارزشیابی دایر در دانشگاه نیست. ارزشیابی از نظرات دانشجویان برتر گروه ها ( رتبه های یک گروه) و ارزشیابی حلقه های دانشجویی که بصورت وسیع و گسترده در دانشکده انجام می شود از دیگر ارزشیابی های دانشجویی می باشد. در خصوص حلقه های دانشجویی ذکر این نکته ضروری است که دانشجویان هدف در این حلقه ها، دانشجویانی هستند که حداقل دو ترم را سپری کرده و از دید وسیع تری برای اظهار نظر برای کل گروه برخوردارند و ارزشیابی بهتری خواهند داشت.
دکتر مولی به میز ارزشیابی مستمر اشاره کرد و اظهار داشت: میز ارزشیابی مستمر، برای اظهار نظر در خصوص یک درس و در مواقع استراری، حاد و در مواجه با مسئله های خاص، آماده پذیرش نظرات دانشجویان و انتقال نظرات به مسئولین مرتبط است.
در پایان این نشست دکتر مولی به سوالات دانشجویان حاضر در سالن پاسخ داد.