چهارشنبه 8 آذر 1396 1036

ابراز امیدواری رییس دانشگاه برای حرکت جهشی در زمینه جذب دانشجوی غیر ایرانی

دکتر احمدی ابراز امیدواری کرد با مقدماتی که فراهم شده و مراحلی که طی شده است، در زمینه جذب دانشجوی خارجی در دانشگاه تربیت مدرس یک حرکت جهشی در سال 97 به بعد رخ بدهد.

ابراز امیدواری رییس دانشگاه برای حرکت جهشی در زمینه جذب دانشجوی غیر ایرانی

دکتر احمدی ابراز امیدواری کرد با مقدماتی که فراهم شده و مراحلی که طی شده است، در زمینه جذب دانشجوی خارجی در دانشگاه تربیت مدرس یک حرکت جهشی در سال 97 به بعد رخ بدهد.
رییس دانشگاه در گفتگویی در خصوص واحد بین الملل دانشگاه گفت: در ابتدا برای واحد بین الملل تعریف مبهمی داشتیم و قرار بر این بود که دانشجویان خارجی در یک پردیس متمرکز تحصیل کنند که این پردیس در شهر نور در نظر گرفته شد. از بعد اجرایی و منطق دانشگاهی این مسئله قابل اجرا نبود؛ چرا که برای این منظور نیاز به تأسیس یک واحد دانشگاهی گسترده و مستقل مطرح بود که با اهداف بین المللی سازی توازن نداشت.
دکتر احمدی افزود: دانشجو، استاد و محقق خارجی علاقمند است در متن دانشگاه اصلی قرار بگیرد و با دانشجویان و محققین ایرانی تعامل و تماس مستقیم داشته باشدو از امکانات و تجهیزات دانشگاه اصلی بهره مند شود. جداسازی خلاف این هدف بود و بنابراین واحد بین الملل به پردیس مرکزی منتقل شد.
وی اضافه کرد: واحد بین الملل دانشگاه به یک واحد ستادی با بخش های غیرمتمرکز تبدیل شد. بدین معنی که واحد بین الملل در پردیس مرکزی دفتر ستادی دارد و در دانشکده ها از طریق اعضای هیأت علمی، گروه های آموزشی و ... اهداف بین المللی سازی را پیش می برد. واحد بین الملل دانشگاه در هر دانشکده به نحوی کارگزارانی را پشتیبانی می کند تا در زمینه بین المللی شدن دانشگاه در ابعاد دانشجویی، همکاری اساتید و محققین و سایر روش ها، اهداف بین المللی دانشگاه پیگیری شود.
دکتر احمدی در راستای طرح تحول راهبردی دانشگاه و الویت مهم برون گرایی و حضور فعال بین المللی، ابراز امیدواری کرد که با مقدماتی که فراهم شده و مراحلی که در خصوص بین المللی سازی دانشگاه طی شده است، در سال 97 و بعد از آن جهشی در زمینه جذب دانشجوی خارجی در دانشگاه تربیت مدرس اتفاق بیفتد.
وی در خصوص زیرساخت ها و امکانات لازم برای این دانشجویان گفت: بسیاری از این دانشجویان غیر ایرانی قاعدتا باید با هزینه های شخصی به دانشگاه وارد شوند و همه آنها بورسیه نیستند. برای حضور و جذب دانشجویانی که از شرایط مطلوب و چشم گیری برخوردارند، پیش بینی های لازم و تأمین امکانات شده است.
در بخش دیگری از این گفتگو رییس دانشگاه در پاسخ به این سؤال که " تفاهم نامه های همکاری های بین المللی بر چه اساس و با چه روندی منعقد شده و به چه میزان اجرایی و توسط چه واحدی پیگیری می شوند؟" گفت: روش کار عمدتا بدین منوال است که ابتدا قبل از تفاهم نامه، گروه های علاقمند با پتانسیل لازم را در زمینه تعریف صورت مسئله همکاری، پشتیبانی می کنیم که با طرف خارجی تماس برقرار کرده و پس از مذاکرات دور و نزدیک به یک قرار اجرایی مشخص برسند.
وی افزود: اگر این کار در مورد دانشگاههای مورد نظر در ابتدا صورت بگیرد، تفاهم نامه پس از آن و در مراحل بعدی امضاء می شود. اراده سیاسی، اداری و اجرایی به دنبال امضای تفاهم نامه شکل می گیرد. این روش که به اصطلاح از پایین به بالا پیش می رود بیشتر مورد نظر ماست، اما گاهی نیز تفاهم نامه در ابتدای روند همکاری های مشترک بین المللی به امضاء می رسد.
دکتر احمدی تصریح کرد: مواردی وجود داشته که یک دانشگاه خارجی جهت همکاری در زمینه ای، ابراز علاقه کرده است و تفاهم نامه در ابتدا امضاء شده و با یک بازه وسیع زمانی، تماس های بعدی در راستای پیشبرد اهداف تفاهم نامه برقرار شده است. به هر روی دفتر روابط بین الملل دانشگاه، تفاهم نامه های دانشگاههای مهم خارجی را پیگیری می کند.
رییس دانشگاه گفت: پس از انعقاد تفاهم نامه ها، به گروه های آموزشی دارای پتانسیل در دانشگاه تذکر داده می شود و از آنها خواسته می شود که در زمینه کاری خودشان با گروه های دانشگاه هدف تماس گرفته و از امکانات و پشتیبانی های تعریف شده بهره مند شوند.
دکتر احمدی در پایان تأکید کرد: دانشگاه برای گروه های آموزشی و علمی که در زمینه فعالیت های بین المللی و انعقاد تفاهم نامه همکاری پیش قدم شوند، امتیازات و مشوق هایی قائل می شود و در ارزیابی گروه های آموزشی، فعالیت های علمیبین المللی جزء شاخص های ارزیابی می باشد. امیدواریم که از این پس گروه های آموزشی بیشتری به این حرکت بپیوندند و در این زمینه شاهد تعالی و رشد چشم گیر دانشگاه باشیم.