یکشنبه 5 آذر 1396 569

برگزاری نشست علمی "دست ورزی های ژنتیک؛ فرصت ها و چالش ها" در دانشگاه

مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری دانشگاه نشست علمی "دست ورزی های ژنتیک؛ فرصت ها و چالش ها" را سیزدهم آذرماه برگزار مي كند.

مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری دانشگاه نشست علمی دست ورزی های ژنتیک؛ فرصت ها و چالش ها را سیزدهم آذرماه برگزار مي كند.
مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری با همكاري انجمن علمي دانشجويي زيست فناوري پزشكي، دومین نشست از سلسله نشست هاي حقوق، اخلاق و ایمنی زيستي را با عنوان دست ورزی های ژنتیک؛ فرصت ها و چالش ها روز دوشنبه 13 آذرماه جاری از ساعت 9 تا 12 در سالن اجتماعات شهید مطهری دانشگاه برگزار می کند.
این نشست با سخنرانی دکتر بهزاد قره یاضی با موضوع چالش های استفاده از مهندسی ژنتیک در تأمین امنیت غذایی و سلامت محیط زیست و سخنرانی دکتر علی هاتف سلمانیان با موضوع گیاهات تراریخت، چه کسی تصمیم می گیرد؟ برگزار می شود و شرکت در آن برای عموم علاقمندان آزاد است.