شنبه 4 آذر 1396 1077

برای رسیدن به دانشگاه نسل سوم نیازمند وفاق جامعه دانشگاهی هستیم

پنجمين همايش پيشرفت و توسعه علمي كشور با محوريت راهكارهاي رسيدن به دانشگاه نسل سوم، با حضور اساتيد و صاحبنظران آموزش عالي، اول آذرماه در سالن شهيد چمران دانشگاه برگزار شد.

پنجمين همايش پيشرفت و توسعه علمي كشور با محوريت راهكارهاي رسيدن به دانشگاه نسل سوم، با حضور اساتيد و صاحبنظران آموزش عالي، اول آذرماه در سالن شهيد چمران دانشگاه برگزار شد.
دكتر محمدتقی احمدی رییس دانشگاه در ابتداي اين همايش طی سخنانی اظهار داشت: موضوع دانشگاه های نسل سوم طی سال های گذشته در کشور مطرح شده و تلاش های زیادی نیز در این زمینه صورت گرفته است، اما آنچه كه مشهود است وفاق، همفکری و اراده جمعی است كه در اين زمينه در میان جامعه دانشگاهی و مديران آموزش عالي كشور شكل گرفته است.

پنجمين همايش پيشرفت و توسعه علمي كشور

وی افزود: علی رغم محدودیت ها و مشکلات اقتصادی متعددی که در کشور وجود دارد جامعه دانشگاهی مي تواند راه برون رفت از این مشکلات را پیدا کند تا با ورود به مرحله خدمت رساني به جامعه و نسل سوم دانشگاهي بتوانيم آینده درخشانی داشته باشیم.
دكتر احمدی خاطر نشان كرد: در تاریخ معاصر، ما با سختی های زیادی مواجه بودیم اما بايد با اميد و چهره باز جوانان را تشويق كنيم تا در مسير درست گام بردارند و زمينه براي ايجاد دانشگاه هاي اجتماعي، خدمتگزار و كارآفرين فراهم شود.
در ادامه همايش دكتر مجيد قاسمي رييس شوراي انجمن هاي علمي ايران در سخناني خاطر نشان كرد: انچه در اين همايش مورد نظر است تدوين نقشه راهي است كه بتوانيم به دانشگاه هاي نسل سوم رسيده و به زودي از آن نيز عبور كرده و به دانشگاه هاي نسل بعدي برسيم.

پنجمين همايش پيشرفت و توسعه علمي كشور

وي افزود: يكي از الزامات كارآفريني، مشاركت جمعي است كه مي تواند مسير ما را براي رسيدن به اهداف والاي اقتصاد ملي هموار تر كند.
وي تصريح كرد: ما در كشور فرهيختگان و دانش آموختگان فراواني داريم كه محيط دانشگاهي نتوانسته بازار عرضه و تقاضاي كارآفريني را براي آنان فراهم كند. در اين راستا يك محمل اقتصادي مناسب ميتواند بسيار موثر باشد.اگر يك كار آفرين، الزامات اقتصادي را نداند از گردونه رقابت خارج ميشود و اقتصاد ميتواند محمل جدي كارآفريني باشد.
در ادامه همايش دو نشست تخصصي با عنوان مفهوم يابي و آسيب شناسي راه اندازي دانشگاه نسل سوم و برنامه ريزي، الزامات و پيامدهاي راه اندازي دانشگاه نسل سوم با حضور اساتيد و صاحبنظران حوزه آموزش عالي برگزار شد.